Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolā februāris pagāja rosīgā darbībā. Laikā no 4.-8. februārim organizējām atklātās nodarbības sportā. Vecākiem bija iespēja iepazīties ar sporta nodarbību norisi un vērot bērnus aktīvā darbībā. Vecāku interese par bērnu fizisko un emocionālo izaugsmi ar katru gadu pieaug. Šogad nodarbības apmeklēja 65 vecāki. Iepazīstinājām vecākus ar sporta nodarbību plānojumu, kas ir sastādīts ievērojot bērnu vecumposmu īpatnības un izstrādātajiem tematiskajiem plāniem.