Latvijas 101.gada dienas svinībās “Mārīšu” grupas bērni gatavoja gardu kūku. To nākamajā dienā godinot Latvijas dzimšanas dienu notiesāja, pie vecāku sarūpētā svētku galda.