Kādā ziemas dienā… tā sākās pasaka “Vecīša cimdiņš”. Grupas “Pienenītes” bērni iepazinās ar pasaku “Vecīša cimdiņš” nedēļas laikā. Bērni darbojās interešu centros, kuros iepazinās ar pasaku tēliem, papildināja savu izziņu par šo pasaku. Nedēļas beigās paši bija izveidojuši savu pasaku cimdiņu, pēc kura varēja patstāvīgi izstāstīt pasaku. Izspēlējām arī skanošo pasaku, kuras laikā attīstījām uzmanīgas klausīšanās prasmes.

 

Audzinātājas Baiba un Gunita

0 Komentāri

Leave a Comment