Pirmsskola

 2019./2020.mācību gads

Jaunmārupes pamatskola pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma.
Astoņās pirmsskolas grupas tiek realizēta „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111″ ar 12 stundu darba laiku.

Atbalsta personāls pirmsskolā

Izglītības psihologi: Ilona Laizāne, Gatis Upesleja
Skolotājas – logopēdes: Elva Ruska un Jolanta Romanova

Pirmsskolas programmas apguvē iesaistītie pedagogi

Veselība un fiziskās aktivitētes: Ruta Ļesņičija
Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla – mūzika: Una Kaļinovska un Santa Zaķe
Peldēšana (no 4.g.v.): Liesma Jansone – Forstmane un Aleksandra Strauta

Interešu izglītība pirmsskolā

Sporta dejas (no 4 g.v.): ALauma Strauberga-Rauberga
Angļu valoda (no 4 g.v.): Kristīne Vilcāne

Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolā

  • Nodrošina SIA «Baltic Restaurants Latvia»
  • Pakalpojuma maksa dienā 2.84 EUR
  • Pieteikumi,atteikumi, t.sk. pirmā diena – 2.IX pa tālruni 28682050 (sms) līdz plkst.7:00 – 8:00, norādot bērna vārdu, uzvārdu, grupiņas nosaukumu
  • Diētām, izņemot veģetāru uzturu – ārsta slēdziens

Iestādē veiksmīgi tiek realizēts izglītības pēctecības modelis. Liela daļa no pirmsskolas audzēkņiem turpina mācības pamatskolā, kā rezultātā adaptācijas process notiek veiksmīgāk.

 

Skolas tradīcijas  tiek veidotas un koptas no pirmsskolas līdz pamatskolas absolvēšanai.

Grupas

Izglītības saturs ir noteikts valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās.

 

Satura veselumu veido atsevišķas komponentes, ko īsteno rotaļnodarbībā kā integrētu mācību procesu dienas garumā, iekļaujot:

 

  • vērtības un tikumus,
  • caurviju prasmes,
  • zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģijas, veselība un fiziskā aktivitāte.

 

Katrai pirmsskolas grupai atsevišķi tiek sastādīts precizēts integrēto rotaļnodarbību saraksts nedēļai, kuru var redzēt katras grupas lapā.

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolā

Skolotājas: Sarmīte Paulovska-Radziņa, Krista Maštalīre, Aiga Teicāne
Skolotājas palīgs: Sarmīte Čepakina

 

Pirmsskolas grupas “Podziņas” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Dace Zorgenberga un Laura Rozenberga
Skolotājas palīgs: Anita Riekstiņa

 

Pirmsskolas grupas “Dzirkstelītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Dace Tomsone un Mārīte Segliņa
Skolotājas palīgs: Judīte Masa

 

Pirmsskolas grupas “Mārītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Indra Ģērķe un Inga Tīrule
Skolotājas palīgi: Zaiga Savicka un Aija Pugoviča-Smirnova

 

Pirmsskolas grupas “Bitītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Gunta Segliņa un Arita Golubeva
Skolotājas palīgs: Aija Pugoviča-Smirnova

 

Pirmsskolas grupas “Saulītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Baiba Strēle un Gunita Jirgensone
Skolotājas palīgs: Lūcija Ivanova

 

Pirmsskolas grupas “Pienenītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Ieva Medne un Ieva Reiziņa
Skolotājas palīgs: Inguna Gaile

 

Pirmsskolas grupas “Zīļuki” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam

 

Skolotājas: Aiga Bērziņa un Kristīne Gonta
Skolotājas palīgs: Larisa Dombrovska

 

Pirmsskolas grupas “Pūcītes” nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadam