19. un 20. aprīlī vērot atklātajās rotaļnodarbības pirmsskolas audzēkņiem tika aicināti vecāki. Interese par atklātajām nodarbībām bija neliela. Visaktīvākie atklāto nodarbību vērotāji bija Mārīšu grupas vecāki. Atklātajās rotaļnodarbībās pirmsskolas audzēkņi demonstrēja prasmi izpildīt iesildošos un vispār attīstošos vingrinājumus. Demonstrēja savu veiklību un uzmanību, kā arī noteikumu izpratni un ievērošanu rotaļās.

Skolotāja Liesma Jansone-Forstmane