Šogad logopēdijas mēneša aktivitātes katrai grupai tika sadalītas 3 daļās, katras daļas ilgums no 30 min līdz stundai. Šāds laika sadalījums bija patīkamāks bērniem – vieglāk noturēt uzmanību un aktīvi līdzdarboties aktivitātēs. Grupu skolotājām bija iespēja piedalīties nodarbībās kopā ar bērniem, vērot bērnu darbošanos un gūt jaunas idejas ikdienas darbam.

Trīs nedēļu garumā, no 1. marta līdz 23. martam septiņās pirmsskolas grupās tika organizētas un vadītas 22 logopēdijas grupu nodarbības. Uz logopēdiskajām aktivitātēm grupu skolotājām bija iespēja pierakstīties jau februārī. Katrai pirmsskolas grupai bija plānotas trīs dažādas nodarbības, atbilstoši bērnu vecumposmam, interesēm un zināšanām – Mēles pasaka, Interaktīvā pasaka, Pasaku pica, krustiskie vingrinājumi un valodas stafetes. Kā sarežģītākie visās vecumgrupās bija eiritmijas vingrinājumi un valodas stafetes. Vecāko grupu bērni vislielāko sajūsmu izrādīja par Pasaku picu, kura tika izspēlēta bibliotēkā, bet jaunāko grupu bērni – par draugu meklēšanu, iejūtoties dzīvnieka lomā.
Paldies sporta skolotājai Rutai, par sadarbību un aktīvu līdzdalību.

Skolotājas logopēdes Janeta Pekulesa , Zeltīte Šneidere