Jaunmārupes sākumskola lepojas Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas fiziskās attīstības skolotāja Ruta Ļesņičija sadarbībā ar izdevniecību ,,RaKa” ir izdevusi jau otro grāmatu ,,Sporta nodarbības pirmsskolā” grāmatu sērijā ,,Pedagoģiskā literatūra”.

Skolotāja dalās savā ilggadējā darba pieredzē, vadot un organizējot sporta nodarbības un pasākumus pirmsskolas audzēkņiem. Bērniem ļoti patīk kustēties un iejusties dažādās lomās, tāpēc sporta nodarbībās bieži izmanto rotaļnodarbības metodi.

Grāmatā tiek piedāvātas tematisko plānu izstrādnes 3-7 gadus vecu bērnu grupām. Skolotājas Rutas Ļesņičijas grāmatu novērtējuši ne tikai pedagogi, bet arī pedagoģisko augstskolu studenti un pasniedzēji. Lai neapsīkst idejas darbā ar bērniem, kurus vēlamies redzēt dzīvespriecīgus , kustīgus un veselus!

Jaunmārupes sākumskolas direktore Iveta Timule