Saulīšu pavasaris bija ļoti aktīvs, radošs un izzinošs. Bērni ar interesi un rūpību diedzēja zirņus un pupas. Zirņi izdīga ļoti strauji un visi, bet pupa gan tikai viena. Izdiedzētos zirņus bērni mērīja ar nosacīto mēru – domino kauliņu, novietoja tos blakus zirnim.  Skaitīja kauliņus un salīdzināja cik kuram garš zirnis izaudzis. Bērni mākslinieciskajā darbībā darbojās ar dažādiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem. Kartu darbu veica aizrautīgi un ļoti rūpīgi. Satraukuma pilni sagaidīja arī Lieldienu Zaķi ar kuru kopā devās jautrās rotaļās un aktivitātēs. Ar atbildības sajūtu un centību gatavojās Māmiņdienas pasākuma filmēšanai.

 

Skolotājas: Sarmīte Radziņa – Paulovska un Gunta Segliņa

0 Komentāri

Leave a Comment