Aprīlis pirmsskolas grupā “Saulītes” ir aizvadīts, lai arī attālināti, tomēr čakli mācoties un darbojoties, un pētot dabu pavasarī.

 

Bērni kopā ar savām ģimenēm gatavoja dažādus radošos darbiņus par putnu un kukaiņu tēmu. Tika veidotas “dabas gleznas” no pastaigās atrastajiem dabas materiāliem. Tik pat svarīga bija iesaistīšanās un palīdzēšana ikdienas darbos mājās, kā arī dārza darbos. Bērni iemēģināja roku sīpolloku audzēšanā, ražas gaidīšanā un loku maizīšu gatavošanā. Neizpalika arī kāds matemātikas un valodas uzdevums, kā arī lasītprasmes veicināšana.

 

Bērni ar ģimenēm  gatavojās Lieldienām – rotāja māju, krāsoja olas un iesaistījās citās svētku aktivitātēs ģimenes lokā.

 

Paldies grupas bērniem un vecākiem par ieguldīto darbu un laiku uzdevumu veikšanā!

 

Grupas skolotājas Kristīne Gonta un Aiga Bērziņa