Izzinot tematu “Pasaule ziemā”, bērni dalījās pieredzē un savās zināšanās par dabu un dažādām aktivitātēm ziemā. Salīdzināja, kāda ziema mums ir šogad, kāda tā bijusi citus gadus. Tika  izveidota domu karte, kurā noskaidrojās, ka grupas bērniem interesē dzīve Ziemeļos. Tāpēc vienā no nedēļas dienām kopīgi pētījām enciklopēdijas, noskaidrojām debespuses, mēģinājām iztēloties, kādi izskatās cilvēki Ziemeļpolā un Dienvidpolā un nedēļas laikā tie tika attēloti arī radošajos darbos. Tā pat tika pilnveidota savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasme, veidojot kolāžas ar lietām, kas būtu noderīgas Ziemeļos un kas – Dienvidos. Nedēļas laikā tika vingrināta prasme rakstīt ciparus, saklausīt skaņas vārdos, apgūts divskanis “au”.

 

Sporta nodarbībās liela vērība tika pievērsta dažādiem koordinācijas uzdevumiem un sadarbības rotaļām. Peldēšanas nodarbībās grupas bērni nostiprināja prasmi peldēt uz muguras un nirt zem ūdens, lai atrastu rotaļlietu.

 

Mūzikas nodarbībās kopā ar skolotājām mācījās dziesmu “Apaļš gads”, atkārtoja ritmisko zīmējumu nosaukumus un ritmizēja ar skanošiem žestiem.

 

Nedēļas ietvaros bērni apmeklēja bibliotēku, kur iepazina un pētīja dažādas enciklopēdijas, īpašu uzmanību pievēršot enciklopēdijām par dabu un dzīvniekiem. Pastaigas laikā bērni pēc savas ieceres organizēja dažādas kustību rotaļas un darbojās ar smiltīm.

 

Nedēļas izskaņā kopā ar bērniem tika pārrunāts paveiktais: ko tu jaunu uzzināji? Ko vēl gribētu uzzināt par šo tēmu?

 

Grupas “Saulītes” skolotājas Kristīne Gonta un Aiga Bērziņa