Pagājušā semestra noslēgumā, 17. decembrī, mēs, 8.b klases komanda rīkojām 5.e klases vakaru ķekatu stilā. Šim pasākumam mēs gatavojamies ilgi un cītīgi – satikāmies garajos starpbrīžos un pēc stundām, taisījām puzurus, mācījāmies dzejoļus un pat gatavojām pīrāgus.

 

Pasākumu mēs iesākām ar nelielu uzvedumu, kurā mēs budelīšus aicinājām mūsmājās jeb klasē. Pēc tam sadalījām viņus 2 grupās. Pirmā grupā mācījās taisīt puzurus. Bet otrā grupa dejoja ‘’Cūkas driķos” un spēlēja dažādas spēles – ‘’Vecmāmiņ, nāc palīgā!’’, ‘’Ādamam bij septiņ dēli’’ un  ‘’Kas dārzā?’’. Kad abas grupas bija pabeigušas savus uzdevumus, tas mainījās vietām.

 

Pasākuma noslēgumā mēs vilkām koka bluķi apkārt skolai līdz ugunskura vietai. Tur visiem bija jāapsēžas uz bluķa un 10 sekundes jādomā par visu slikto, ko vēlas atstāt pagājušājā gadā. Tad mēs šo bluķi, saucot ‘’Sveiciens Jaunajam gadam!’’, iemetām ugunskurā, lai viss sliktais sadeg.

 

Kopumā, mūsuprāt, pasākums bija izdevies, kā arī aptaujātajiem 5.e klases skolēniem patika un likās šis pasākums ļoti interesants. Arī mums šī bija unikāla pieredze, jo mēs vēl nekad nebijām organizējuši šāda veida pasākumu. Un mums sagādāja gandarījumu, ka viņiem patika.

 

Noteikti vēlētos mēģināt organizēt vēl šāda veida pasākumus arī nākotnē!

 

8.b klases skolniece, Agate Grunte