Erasmus+ “Climate Actions at Local Level”

Erasmus+ “Climate Actions at Local Level”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības KA229 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2023-1-RO01-KA220-SCH-000154832

 

 

“Klimata pasākumi vietējā līmenī”  jeb “Climate Actions at Local Level”

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar vidi, ilgtspējīgu attīstību un klimatu, tā pārmaiņām. Mēs vēlamies, lai projekta mērķa grupa būtu labāk informēta un sāktu rīkoties maziem soļiem, lai veiktu lielas pārmaiņas pieaugot savā turpmākajā dzīvē.