Skolas simbolika

Jaunmārupes pamatskolas simbolika var tikt izmantota skolas tēla popularizēšanas, skolas organizēto pasākumu un notikumu popularizēšanas vai sabiedrības informēšanas nolūkos. Skolas neorganizēto pasākumu popularizēšanas līdzekļos, kā arī reprezentācijas materiālos, apģērbos un cita veida vizuālajos materiālos skolas simbolika var tikt izmantota tikai ar skolas vadības rakstisku atļauju.

 

Skolas simbolika nedrīkst tikt izmantota peļņas gūšanas nolūkos!

Teksta un mūzikas autore: Ilze Arbidāne

 

 

Tieši Jaunmārupes krūtīs pukst zināšanu sirds,
Tā vienmēr atvērta un mīloša cēli mirdz.
Ar bērnu smiekliem piepildīta, ar mācītprasmi apveltīta.
Caur mīlestību uz gudrību būvēts tiek pamatīgs tilts

 

 

Pa kuru iesim, līdz izaugsim.
Pa kuru skriesim, līdz mērķus sasniegsim.

 

 

Piedziedājums:
Mana skola, mīļā, skola!
Mana skola, Es Tev solu!
Mana skola, es tevi mīlēšu
Arī tad, kad liels es izaugšu!

 

Jaunmārupes sākumskolas logotips (vairs netiek lietots)

 

Jaunmārupes pamatskolas logotips

 

 

  • Logotipa heraldiskais apraksts: Fonā divas horizontālas ozola lapas, kas atrodas viena otrai spoguļattēlā. Centrā trīs ozolzīles viena uz otru.
  • Logotipa simboliskais apraksts: Ozola zīles ir gudrības un labklājības simbols. Ozols un tā lapas – spēka un stabilitātes simbols. Skolas ētiskie un idejiskie pamati ir būvēti uz stabilām un zināšanām bagātām vērtībām, kuras tiek nodotas tālāk nākošajām paaudzēm.
  • Zaļā krāsa: dabas un auglības krāsa. Tā simbolizē mieru un harmoniju. Zaļā krāsa atrodas pastāvīgā attīstībā. Veicina atjaunošanos, jaunību un izaugsmi.
  • Oranžā krāsa: simbolizē dzīvību, saprātu, pētniecisku prātu un intelekta attīstību. Šī krāsa dod iespēju paplašināt izziņas robežas ar aktīvu, radošu darbību.
  • Brūnā krāsa: zemes krāsa – tā var simbolizēt kaut ko instinktīvu, juteklisku un estētisku. Krāsa ievieš mieru un harmoniju.
  • Logotipa fonts: lieto lielos (UPPERCASE) virsrakstu burtus, vēlams izmantot “Calibri” vai analoģiska tipa fontus.