Skolas telpu plāns

Mazcenu aleja 4a

1.stāvs

MO04Sākumskola, Daiga Ķestere / 1.a klase

MO05Sākumskola, Kitija Baņukalne – Ozoliņa / 1.b klase

MO06Sākumskola, Laila Abuhova / 1.c klase

MO07Sākumskola, Inga Petruševska / 1.d klase

1021Angļu valoda

1022Sporta un veselība, Mārtiņš Januševskis / 6.a klase

1022Sporta un veselība, Gints Gaiķens / 6.c klase

1028Logopēde, speciālais pedagogs, Jolanta Romanova

1029 – Sākumskola, Daiga Meldere / 1.f klase

1031 – Sākumskola, Maruta Krustkalne / 1.e klase

1032 – Sākumskola, Dace Tomsone / 2.d klase

1034 – Sākumskola, Signe Legzdiņa – Koreņuka / 2.e klase

1036 – Direktores vietniece izglītības jautājumos Anita Līdaka

1037Skolotāju istaba

1046Medmāsa, Svetlana Sjakste / Lija Zandere

1049Zēnu ģērbtuve

1050Meiteņu ģērbtuve

1054Peldēšana, sports un veselība, Liesma Jansone-Forstmane /Aleksandra Strauta

1059Baseins

1064Meiteņu ģērbtuve (baseins)

1065Zēnu ģērbtuve (baseins)

1073Zēnu ģērbtuve (sporta zāle)

1078Meiteņu ģērbtuve (sporta zāle)

1080Sporta zāle (lielā)

1087Sākumskola, Baiba Laizāne / 3.e klase

1095Sākumskola, Laila Kalniņa / 3.d klase

1100Sākumskola, Santa Jansone / 3.c klase

1113Sākumskola, Sandra Velpa / 3.a klase

1114Sākumskola, Gundega Adītāja / 3.b klase

1.stāva plāns, Mazcenu aleja 4a

2.stāvs

2001 Angļu valoda, Agnese Kļaviņa / 7.c klase

2002 Aktu zāle, Ritmika un tautas dejas, Anita Ozoliņa

2008 Angļu valoda, Inna Sejere / 8.b klase

2009 – Direktores vietnieks saimniecības jautājumos Gunārs Svētiņš

2013 Izglītības psihologa kabinets

2014 Vācu valoda, Dace Ģērmane / 5.c klase

2016 Angļu valoda, Antra Nāburga / 5.a klase

2017 Angļu valoda, Daina Spilberga / 9.b klase

2019 Sociālās zinības un vēsture, Karīna Štelfa / 6.b klase

2021 Datorsistēmu administrators, Egīls Zīle

2022 Speciālā pedagoģe, Karīna Polce

2028 Mūzika, Rihards Rudzītis, Jānis Niedra, Pāvels Ignatjevs

2029 Krievu valoda, Marina Raka

2030 Krievu valoda, Ludmila Čaupenoka-Sidorova

2034 Angļu valoda, Valters Kroičs

2040 Sākumskola, Liāna Skudra / 2.b klase

2048 Sākumskola, Ilze Unda / 2.a klase

2052 Sākumskola, Aiva Zviedre / 2.c klase

2054 Atbalsta pedagoģe, Aija Munkevica

2057 Sporta zāle (mazā)

2058 Sporta un veselība, Jānis Eihmanis

2059 Logopēde, Janeta Sprūža

2.stāva plāns, Mazcenu aleja 4a

Mazcenu aleja 3

Pagrabstāvs

007Darbnīca

009Dizains un tehnoloģijas, Alvis Reinis

010Dizains un tehnoloģijas, Indra Stanke / 9.a klase

011Vizuālā māksla, Lauma Šulce / 7.a klase

011 Aktīvā tūrisma un vides pulciņš, Arvīds Gailāns

Pagrabstāva plāns, Mazcenu aleja 3

1.stāvs

105Matemātika, Zanda Romanovska / 4.d klase

106 – Dizains un tehnoloģijas, Ilze Brante / 6.d klase

107Latviešu valoda un literatūra, Simona Neifalte / 9.d klase

126Latviešu valoda un literatūra, Dace Putāne / 5.b klase

128Matemātika, Lidija Gulbe / 7.d klase

130Matemātika, Una Moiseja / 4.a klase

131Latviešu valoda un literatūra, Inguna Rakule / 4.b klase

133Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, Sabīne Ozoliņa

134Matemātika, Diāna Zemīte / 9.c klase

138Latviešu valoda un literatūra, Kristīne Gonta

139Latviešu valoda un literatūra, Jolanta Meijere / 8.c klase

141Latviešu valoda un literatūra, Dace Pērkone

143Ēdnīca

160Kafejnīca

1.stāva plāns, Mazcenu aleja 3

2.stāvs

203Datorika un dabaszinības, Līva Prekele / 8.a klase

204Bioloģija, Klinta Kupče

205Dabaszinības un ģeogrāfija, Sarmīte Norenberga / 5.d klase

207Fizikas un inženierzinību klase

220Datorikas klase

221Matemātika un ķīmija, Inga Melngaile / 9.e klase

228Direktore Iveta Timule

229 – Direktores vietniece izglītības jautājumos Anete Štrodaha

230 – Direktores vietniece izglītības jautājumos Laura Buravcova

231 – Direktores vietniece izglītības jautājumos Ilze Graudiņa

232 – Lietvede Evija Rozenberga

235Izglītības psihologs Gatis Upesleja

236Pedagoģe-karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

237Telpa, kur rodas idejas

239Mūzika, Baiba Rudzīte / 4.c klase

260Aktu zāle

2.stāva plāns, Mazcenu aleja 3

3.stāvs

307 Bibliotēka, Eva Feldmane

311Mācību klase

312Mācību klase

313Mācību klase

324Mācību klase

326Datorika, Madara Romanovska / 8.d klase

3.stāva plāns, Mazcenu aleja 3