Uzņemšana

Cien. Jaunmārupes pamatskolas nākamo pirmklasnieku vecāki!

 

No 2021. gada 15. janvāra līdz 31. martam Jaunmārupes pamatskolā notiek bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2021./2022. mācību gadam.

 

Iesniegumu iesniegšana elektroniski

 

No 2021. gada 15. janvāra plkst. 8:30:00 līdz 31. marta plkst. 24:00 uz e-pastu: 1klase.jmsk@marupe.lv. Iesniegums pieņem ar elektronisko parakstu, kā arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav neviena no minētajām iespējām, iesniegumu var parakstīt pie citu dokumentu iesniegšanas uz vietas skolā.

 

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 (netiek pieņemti pirms norādītā laika iesūtīti iesniegumi) pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

 

Ar 2019.gada 30. oktobra Mārupes novada Domes sēdes lēmumu Nr.29 veikti grozījumi instrukcijā Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ar lēmumu precizētas nianses attiecībā uz iesnieguma saturu izglītības iestādēm, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Iesniegumu iesniegšana lietvedībā

 

No 2021.gada 15. janvāra plkst. 8.30 tikai pēc iepriekšēja pieraksta pie Jaunmārupes pamatskolas lietvedes Anetes Štrodahas 229. kabinetā.

 

Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Pirmajā klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis sekojošus dokumentus:

  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
  • medicīnisko karti 026/u.

 

Tālrunis uzziņām: 67933594

e-pasts uzziņām: anete.strodaha@marupe.lv

Saistošie dokumenti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 (28.02.2012.) “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

 

Mārupes novada Domes informācija

 

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

 

Iesnieguma veidlapa (1.klasei)

 

Iesnieguma veidlapa (2.-9.klasei)

 

Skolas reģistrācijas apliecība

 

Skolas akreditācijas lapa

 

Izglītības programmas akreditācijas lapa

 

Izglītības programmas licence

 

Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

 

Izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

 

Jaunmārupes pamatskolas nolikums