Ēdināšana

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 3 (11.11.2021)

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 4a (11.11.2021)

Brokastis no plkst. 8:00 – 10:00

Mazcenu alejā 3 – ēdnīcā

Putra 300g + piedeva = 1.20 eiro

Kafejnīca no plkst. 10:00 – 15:30

tikai starpbrīžos

Par 2023./2024. mācību gada pusdienu taloniem

Atgādinām, ka šajā mācību gadā nopirktos ēdināšanas talonus ir jāizmanto līdz šī mācību gada beigām!

Nākošajā mācību gadā tie nebūs derīgi.

Lūdzu sekojiet līdzi Jūsu ēdināšanas talonu atlikumiem. Talonus var iegādāties arī uz vienu ēdienreizi!

1.-4.klašu posmam tiek nodrošinātas

brīvpusdienas.

2023./2024.mācību gadā pusdienas var iegādāties ar ēdināšanas taloniem

  • MAZAIS pusdienu piedāvājums 2.15 eiro – valsts noteiktās kompleksās pusdienas vai veģetārais piedāvājums
  • LIELAIS pusdienu piedāvājums 3.10 eiro – gaļa + piedevas + salāti
  • Launags 1 eiro

Ēdienkarte no 27. – 30.maijam

 

1.-4.klasēm

5.-9.klasēm – MAZAIS un LIELAIS (otrā izvēle) pusdienu piedāvājums

bezglutēna ēdienkarte

Par pusdienām var maksāt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā ēdnīcā katru darba dienu no plkst. 8:15-15:30.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, ēdienreižu skaits un izvēlētais komplekts (piemērs: Marta Rasmane, 8b, 5 gab. par 2.15 un 10 gab. par 3.10, kopā 41.75 eiro)

Norēķinu konts:

Pilnsabiedrības “Baltic Restaurants Latvija” biedrs

SIA “Baltic Restaurants Catering”,
Reģ.nr. LV 40203283371,

Bankas rekvizīti:
AS “Swedbanka”,
Konts: LV68HABA0551051299474

Jautājumu un neskaidrību gadījumā:


Ēdnīca Mazcenu alejā 3: Inese Katkovska,

mob.tālr. 28335894 vai epasts: sk.jaunmarupe2@daily.lv


Ēdnīca Mazcenu alejā 4a: Evija Zepa,

mob.tālr. 28682050 vai e-pasts: sk.jaunmarupe@daily.lv