Ēdināšana

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 3 (11.11.2021)

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 4a (11.11.2021)

Kafejnīca no plkst. 10:00 – 15:30

tikai starpbrīžos

1.-4.klašu posmam tiek nodrošinātas

brīvpusdienas.

2023./2024.mācību gadā pusdienas var iegādāties ar ēdināšanas taloniem

  • MAZAIS pusdienu piedāvājums 2.15 eiro – valsts noteiktās kompleksās pusdienas vai veģetārais piedāvājums
  • LIELAIS pusdienu piedāvājums 3.10 eiro – gaļa + piedevas + salāti
  • Launags 1 eiro

Ēdienkarte no 25. – 29.septembrim

 

1.-4.klasēm

bezglutēna ēdienkarte

5.-9.klasēm – MAZAIS un LIELAIS (otrā izvēle) pusdienu piedāvājums

Par pusdienām var maksāt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā ēdnīcā katru darba dienu no plkst. 8:15-15:30.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, ēdienreižu skaits un izvēlētais komplekts (piemērs: Marta Rasmane, 8b, 5 gab. par 2.15 un 10 gab. par 3.10, kopā 41.75 eiro)

Norēķinu konts:

Pilnsabiedrības “Baltic Restaurants Latvija” biedrs

SIA “Baltic Restaurants Catering”,
Reģ.nr. LV 40203283371,

Bankas rekvizīti:
AS “Swedbanka”,
Konts: LV68HABA0551051299474

Jautājumu un neskaidrību gadījumā:


Ēdnīca Mazcenu alejā 3: Inese Katkovska,

mob.tālr. 28335894 vai epasts: sk.jaunmarupe2@daily.lv


Ēdnīca Mazcenu alejā 4a: Ivanda Talle,

mob.tālr. 29673002 vai e-pasts: ivanda@inbox.lv