Ēdināšana

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 3 (07.10.2020)

PVD – Pārtikas uzņēmuma pārbaudes protokols – Mazcenu aleja 4a (07.10.2020)

Ēdienkarte

2018. gada augustā ir veiktas izmaiņas MK noteikumos Nr. 172  

 

 

Skolēnu kompleksās pusdienas – 1,42 EUR

Launags – 0,71 EUR

Ēdināšana pirmsskolā – 2,84 EUR

 

Norēķinu konts:

SIA  “Baltic Restaurants Latvia”,
Reģ.nr. LV 40003556833,

Bankas rekvizīti:
A/S SEB banka, UNLALV2X,
Konts LV22 UNLA 0050 0176 8219 7

 

Vecākiem ir jāinformē par izglītojamā neierašanos

līdz tekošās dienas plkst. 8:00

SIA “Baltic Restaurant Latvia” vadītāju Guntu Rasmani (28682050-sms),

norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi, prombūtnes periodu.

 

 

SIA Baltic Restaurants Latvia nodrošina izglītojamo ēdināšanu pirmsskolā un sākumskolā.