Skolas padome

Skolas padome

Skolas padomes 2023.gada 16.oktobra sēdes protokols

Dažādi dokumenti

 

Skolas Padomes reglaments

Skola 2030 projekta Jaunais izglītības saturs 

Jaunais Pamatizglītības standarts 

Skolas Padomes sastāvs 2023./2024.mācību gadā

 • Priekšsēdētāja – Ilze Bembere
 • Direktore – Iveta Timule
 • Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm – Anita Līdaka
 • Direktores vietniece mācību darbā 4.-9.klasēm – Laura Buravcova
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasēm – Ilze Graudiņa
 • Direktores vietniece izglītības jomā – Anete Štrodaha
 • Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā – Gunārs Svētiņš
 • Skolēnu padome –
 • Skolēnu padome –
 • 1.a – Irēna Gedroviča
 • 1.b – Zane Pinne
 • 1.c – Vineta Kutkēviča
 • 1.d – Baiba Logina
 • 1.e – Danute Garanča
 • 2.a – Keita Ringa
 • 2.b – Marija Vucēna
 • 2.c – Zane Gradinārova
 • 2.d – Dace Zunde
 • 2.e – Zane Marhele – Zariņa
 • 3.a – Laura Šķibuste
 • 3.b – Ieva Grīnberga
 • 3.c – Māris Āboltiņš
 • 3.d – Jānis Oškājs
 • 3.e – Olga Liepiņa

Klase – klases vecāku pārstāvis

 • 4.a klase – Elīna Raugule
 • 4.b klase – Didzis Doveika
 • 4.c klase – Vineta Kutkēviča
 • 4.d klase – Irita Krātiņa
 • 5.a klase – Artūrs Krusts
 • 5.b klase – Jana Holma
 • 5.c klase – Ilze Bērziņa
 • 5.d klase – Inga Stumbure
 • 6.a klase – Dagnija Loča
 • 6.b klase – Jānis Bacāns
 • 6.c klase – Ieva Spriža
 • 6.d klase – Jānis Oškājs
 • 7.a klase – Edijs Stāmers
 • 7.b klase – Ģirts Ozoliņš
 • 7.c klase – Juris Matisons, Lorita Siksna
 • 7.d klase – Terēze Šiliņa
 • 8.a klase – Irīna Toropova
 • 8.b klase – Indulis Āboliņš
 • 8.c klase – Ilze Bembere
 • 8.d klase – Imants Sakss
 • 9.a klase – Kristīne Rostoka
 • 9.b klase – Dana Ozoliņa
 • 9.c klase – Valdis Kārkliņš
 • 9.d klase – Zane Bernāne
 • 9.e klase – Ints Pīrāgs

Skolas padomes 2022.gada 20.oktobra sēdes prezentācijas un dokumenti

 

Darba kārtība

Sēdes protokols

Skolas pašvērtēšanas process, skolas akreditācija, skolēnu sasniegumi

Jaunmārupes pamatskolas attīstības plāns 2022. – 2025.gads

Jaunmārupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2022

Skolas akreditācijas informācija

 Prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādēs

Pašvērtēšanas pamatprincipi izglītības iestādēs

Karjeras izglītība

Iekļaujošā un atbalstošā izglītība

Skolēnu padome

2021.gada 25.maija Skolas padomes prezentācija:

 

Pirmsskolas prezentācija

2020.gada 4. un 5.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Pamatskolas prezentācija

2020.gada 3. un 4.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Skolas prezentācija

 

2017.gada 5.decembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 

Novada Izglītības dienesta prezentācija

 

2017.gada 25.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija

Aptauja par skolas formām 

Prezentācija “Cik sver zināšanas”

 

2016.gada 10.novembra Skolas padomes prezentācija:

 

Skolas padomes prezentācija 10.10.2016.

 

2016.gada 16.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas padomes prezentācija 19.04.2016.

Pirmsskolas prezentācija 19.04.2016.

 

2015.gada 14.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 14.04.2015.

Pirmsskolas prezentācija 14.04.2015.

 

2014.gada 15.maija Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija