Skolas padome

Skolas padome

Dažādi dokumenti

Skolas Padomes reglaments

Skola 2030 projekta Jaunais izglītības saturs 

Jaunais Pamatizglītības standarts 

Skolas Padomes sastāvs 2020./2021.mācību gadā

 • Priekšsēdētāja – Ilze Bembere
 • Direktore – Iveta Timule
 • Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm – Anita Līdaka
 • Direktores vietniece mācību darbā 4.-9.klasēm – Laura Buravcova
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasēm – Ilze Graudiņa
 • Direktores vietniece pirmsskolas izglītībā – Sandra Belcāne
 • Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā – Gunārs Svētiņš
 • Skolēnu padome – Patrīcija Mediņa (8.a klase)
 • Skolēnu padome – Hanna Isaksena (7.a klase)
 • “Podziņas” / “Pūcītes” – Jānis Oškājs;
 • “Dzirkstelītes” – Agita Jakuša;
 • “Saulītes” – Lāsma Miezīte;
 • “Pienenītes” – Sintija Zābere;
 • “Mārītes” – Zane Gradinārova;
 • “Bitītes” – Inese Audriņa;
 • “Zīļuki” – Elīna  Parhomenko
 • 1.a klase – Elīna Raugule
 • 1.b klase – Jānis Buza
 • 1.c klase – Vineta Kutkēviča
 • 1.d klase – Elizabete Muceniece
 • 2.a klase – Nauris Kutovojs
 • 2.b klase – Jana Holma
 • 2.c klase – Ilze Bērziņa
 • 2.d klase – Kaspars Grīslis
 • 3.a klase – Inga Vandere
 • 3.b klase – Jānis Bacāns
 • 3.c klase – Edgars Uzoliņš
 • 3.d klase – Gita Oškāja
 • 4.a klase – Edijs Stāmers
 • 4.b klase – Ģirts Ozoliņš
 • 4.c klase – Juris Matisons
 • 4.d klase – Terēze Šiliņa
 • 5.a klase – Irīna Toropova
 • 5.b klase – Indulis Āboliņš
 • 5.c klase – Ilze Bembere
 • 5.d klase – Evita Valaine
 • 6.a klase – Kristīne Rostoka
 • 6.b klase – Dana Ozoliņa
 • 6.c klase – Valdis Kārkliņš
 • 6.d klase – Zane Bernāne
 • 6.e klase – Aija Kasparāne
 • 7.a klase – Iluta Grebska-Dreimane
 • 7.b klase – Solvita Dūka
 • 7.c klase – Egija Stūre-Žerbe
 • 7.d klase – Vineta Burkovska
 • 7.e klase – Indra Pedece
 • 8.a klase – Normunds Taube
 • 8.b klase – Ilona Barkāne
 • 8.c klase – Intars Bārs
 • 9.a klase – Kristīne Amata
 • 9.b klase – Renāte Magone

2021.gada 25.maija Skolas padomes prezentācija:

 

Pirmsskolas prezentācija

2020.gada 4. un 5.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Pamatskolas prezentācija

 • Priekšsēdētāja – Anda Vīksna
 • Direktore – Iveta Timule
 • Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm – Anita Līdaka
 • Direktores vietniece mācību darbā 4.-9.klasēm – Laura Buravcova
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasēm – Ilze Graudiņa
 • Direktores vietniece pirmsskolas izglītībā – Sandra Belcāne
 • Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā – Gunārs Svētiņš
 • Skolēnu padome – Lelde Kurme
 • Skolēnu padome – Marta Reihmane
 • PI grupa Bitītes – Inese Audriņa
 • PI grupa Dzirkstelītes – Sintija Zābere
 • PI grupa Mārītes – Zane Gradinārova
 • PI grupa Pienenītes – Elīna Parhomenko
 • PI grupa Podziņas – Lāsma Miezīte
 • PI grupa Saulītes – Jānis Oškājs
 • PI grupa Pūcītes – Ieva Karkovska
 • PI grupa Zīļuki – Inese Mozga
 • 1.a klase – Nauris Kutovojs
 • 1.b klase – Jana Holma
 • 1.c klase – Ilze Bērziņa
 • 1.d klase – Ilze Pētersone
 • 2.a klase – Inga Vandere
 • 2.b klase – Jānis Bacāns
 • 2.c klase – Edgars Uzoliņš
 • 2.d klase – Jānis Oškājs
 • 3.a klase – Edijs Stāmers
 • 3.b klase – Ģirts Ozoliņš
 • 3.c klase – Juris Matisons
 • 3.d klase – Aija Zūle
 • 4.a klase – Irīna Toropova
 • 4.b klase – Gatis Vilaus
 • 4.c klase – Ilze Bembere
 • 4.d klase – Inese Mozga
 • 5.a klase – Kristīne Rostoka
 • 5.b klase – Dana Ozoliņa
 • 5.c klase – Valdis Kārkliņš
 • 5.d klase – Zane Bernāne
 • 5.e klase – Aija Kasparāne
 • 6.a klase – Iluta Grebska-Lonnberga
 • 6.b klase – Solvita Dūka
 • 6.c klase – Inga Kronberga
 • 6.d klase – Vineta Allere
 • 6.e klase – Gerda Pūliņa-Muceniece
 • 7.a klase – Normunds Taube
 • 7.b klase – Ilona Barkāne
 • 7.c klase – Intars Bārs
 • 8.a klase – Kristīne Bergholca
 • 8.b klase – Renāte Magone
 • 9.a klase – Baiba Jansone
 • 9.b klase – Jānis Kurmis
Nr.Grupa/KlaseVārdsUzvārds
1PriekšsēdētājaAndaVīksna
2PI grupa BitītesIevaKarkovska
3PI grupa DzirkstelītesZaneGradinārova
4PI grupa MārītesIneseMozga
5PI grupa PienenītesElīnaParhomenko
6PI grupa PodziņasMatīssRings
7PI grupa SaulītesJānisOškājs
8PI grupa PūcītesIlzeBembere
9PI grupa ZīļukiIneseKaļķe
101.a klaseIngaVandere
111.b klaseKrišjānsBluķis
121.c klaseEvaNomale
131.d klaseGitaFreipiča
142.a klaseEdijsStāmers
152.b klaseĢirtsOzoliņš
162.c klaseJurisMatisons
172.d klaseInitaĀlmane
183.a klaseIrīnaToropova
193.b klaseGatisVilaus
203.c klaseIlzeBembere
213.d klaseIneseMozga
224.a klaseKristīneRostoka
234.b klaseDanaOzoliņa
244.c klaseValdisKārkliņš
254.d klaseZaneBernāne
264.e klaseAijaKasparāne
275.a klaseIlutaGrebska-Lonnberga
285.b klaseSolvitaDūka
295.c klaseEgijaStūre-Žerbe
305.d klaseLienaViziņa
315.e klaseLauraBičkovska
326.a klaseNormundsTaube
336.b klaseIlonaBarkāne
346.c klaseIntarsBārs
357.a klaseKristīneAmata
367.b klaseRenāteMagone
378.a klaseIlzeBērzņa
388.b klaseJānisKurmis
399.a klaseIlzePlīkša
409.b klaseZandaMelkina
41Skolēnu padomeLeldeKurme
42Skolēnu padomeMartaReihmane
43DirektoreIvetaTimule
44Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasesAnitaLīdaka
45Direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasesIlzeGraudiņa
46Direktora vietniece mācību darbā 4.-9.klasesLauraBuravcova
47Direktores vietniece pirmsskolas izglītībāSandraBelcāne
48Direktores vietnieks saimnieciskajā darbāGunārsSvētiņš

Skolas Padomes sanāksmes 11.12.2018. materiāli

Pirmsskolas prezentācija

Skolas prezentācija –  1.daļa  un 2.daļa

Skolas padomes 11.12.2018. protokols

Skolas Padomes sastāvs 2017./2018.mācību gadā

Skolas padomes sede 2017

Skolas padomes priekšsēdētāja – Anda Vīksna

Grupas Bitītes vecāku pārstāvis  – Ieva Karkovska

Grupas Dzirkstelītes vecāku pārstāvis  –  Marta Būmane

Grupas Mārītes vecāku pārstāvis  –  Baiba Graudiņa

Grupas Pienenītes vecāku pārstāvis  –  Ilona Bērtule

Grupas Podziņas vecāku pārstāvis  –  Jānis Oškājs

Grupas Pūcītes vecāku pārstāvis  –  Jānis Oškājs

Grupas Saulītes vecāku pārstāvis  –  Ilze Bembere

Grupas Zīļuki vecāku pārstāvis  –  Inga Stumbure

1.a klases vecāku pārstāvis  –  Edijs Stāmers

1.b klases vecāku pārstāvis  –  Ģirts Ozoliņš

1.c klases vecāku pārstāvis  –  Juris Matisons

1.d klases vecāku pārstāvis  –  Andris Zorgenbergs

2.a klases vecāku pārstāvis  –  Irīna Toropova

2.b klases vecāku pārstāvis  –  Gatis Vilaus

2.c klases vecāku pārstāvis  –  Ilze  Bembere

2.d klases vecāku pārstāvis  –  Inese Mozga

3.a klases vecāku pārstāvis  –  Kristīne Rostoka

3.b klases vecāku pārstāvis  –  Dana Ozoliņa

3.c klases vecāku pārstāvis  –  Valdis Kārkliņš

3.d klases vecāku pārstāvis  –  Zane Bernāne

3.e klases vecāku pārstāvis  –  Aija Kasparāne

4.a klases vecāku pārstāvis  –  Iluta Grebska-Lonnberga

4.b klases vecāku pārstāvis  –  Solvita Dūka

4.c klases vecāku pārstāvis  –  Egija Stūre-Žerbe

4.d klases vecāku pārstāvis  –  Liena Viziņa

4.e klases vecāku pārstāvis  –  Laura  Bičkovska

5.a klases vecāku pārstāvis  –  Normunds Taube

5.b klases vecāku pārstāvis  –  Ilona Barkāne

5.c klases vecāku pārstāvis  –  Intars  Bārs

6.a klases vecāku pārstāvis  –  Kristīne Amata

6.b klases vecāku pārstāvis  –  Renāte Magone

7.a klases vecāku pārstāvis  –  Ilze  Bērzņa, Baiba Jansone

7.b klases vecāku pārstāvis  –  Jānis Kurmis

8.a klases vecāku pārstāvis  –  Ilze Plīkša

8.b klases vecāku pārstāvis  –  Zanda Melkina

9.a klases vecāku pārstāvis  –  Ilona Barkāne

2020.gada 3. un 4.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Skolas prezentācija

 

2017.gada 5.decembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 

Novada Izglītības dienesta prezentācija

 

2017.gada 25.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija

Aptauja par skolas formām 

Prezentācija “Cik sver zināšanas”

 

2016.gada 10.novembra Skolas padomes prezentācija:

 

Skolas padomes prezentācija 10.10.2016.

 

2016.gada 16.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas padomes prezentācija 19.04.2016.

Pirmsskolas prezentācija 19.04.2016.

 

2015.gada 14.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 14.04.2015.

Pirmsskolas prezentācija 14.04.2015.

 

2014.gada 15.maija Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija