Skolas padome

Skolas padome

Skolas padomes 20.oktobra sēdes prezentācijas un dokumenti

 

Darba kārtība

Sēdes protokols

Skolas pašvērtēšanas process, skolas akreditācija, skolēnu sasniegumi

Jaunmārupes pamatskolas attīstības plāns 2022. – 2025.gads

Jaunmārupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2022

Skolas akreditācijas informācija

 Prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādēs

Pašvērtēšanas pamatprincipi izglītības iestādēs

Karjeras izglītība

Iekļaujošā un atbalstošā izglītība

Skolēnu padome

Dažādi dokumenti

 

Skolas Padomes reglaments

Skola 2030 projekta Jaunais izglītības saturs 

Jaunais Pamatizglītības standarts 

Skolas Padomes sastāvs 2022./2023.mācību gadā

 • Priekšsēdētāja – Ilze Bembere
 • Direktore – Iveta Timule
 • Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm – Anita Līdaka
 • Direktores vietniece mācību darbā 4.-9.klasēm – Laura Buravcova
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasēm – Ilze Graudiņa
 • Direktores vietniece izglītības jomā – Anete Štrodaha
 • Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā – Gunārs Svētiņš
 • Skolēnu padome – Elza Jasinska (9.a klase)
 • Skolēnu padome – Taiga Marija Matvejeva (9.a klase)
 • Skolēnu padome – Luīze Graudiņa (9.c klase)
 • Keita Ringa – vecāku pārstāvis no 1.a klases
 • Marija Vucēna – vecāku pārstāvis no 1.b klases
 • Zane Gradinārova – vecāku pārstāvis no 1.c klases
 • Dace Zunde – vecāku pārstāvis no 1.d klases
 • Solveiga Freimane – vecāku pārstāvis no 1.e klases
 • Laura Šķibuste – vecāku pārstāvis no 2.a klases
 • Ieva Grīnberga – vecāku pārstāvis no 2.b klases
 • Māris Āboltiņš – vecāku pārstāvis no 2.c klases
 • Jānis Oškājs – vecāku pārstāvis no 2.d klases
 • Olga Liepiņa – vecāku pārstāvis no 2.e klases
 • Elīna Raugule – vecāku pārstāvis no 3.a klases
 • Jānis Buza – vecāku pārstāvis no 3.b klase
 • Vineta Kutkēviča – vecāku pārstāvis no 3.c klase
 • Snežana Krafta – vecāku pārstāvis no 3.d klase

Klase – klases vecāku pārstāvis

 • 4.a klase – Artūrs Krusts
 • 4.b klase – Jana Holma
 • 4.c klase – Ilze Bērziņa
 • 4.d klase – Kaspars Grīslis
 • 5.a klase – Inga Vandere
 • 5.b klase – Jānis Bacāns
 • 5.c klase – Ieva Vilaua
 • 5.d klase – Jānis Oškājs
 • 6.a klase – Edijs Stāmers
 • 6.b klase – Ģirts Ozoliņš
 • 6.c klase – Laila Ludriksone-Matisone
 • 6.d klase – Terēze Šiliņa
 • 7.a klase – Irīna Toropva
 • 7.b klase – Indulis Āboliņš
 • 7.c klase – Ilze Bembere
 • 7.d klase – Imants Sakss
 • 8.a klase – Kristīne Rostoka
 • 8.b klase – Dana Ozoliņa
 • 8.c klase – Valdis Kārkliņš
 • 8.d klase – Zane Bernāne
 • 8.e klase – Ints Pīrāgs
 • 9.a klase – Vita Ozoliņa
 • 9.b klase – Guntis Pedecs
 • 9.c klase – Egija Stūre-Žerbe
 • 9.d klase – Liena Viziņa

2021.gada 25.maija Skolas padomes prezentācija:

 

Pirmsskolas prezentācija

2020.gada 4. un 5.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Pamatskolas prezentācija

2020.gada 3. un 4.novembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Pirmsskolas prezentācija

Sākumskolas prezentācija

Skolas prezentācija

 

2017.gada 5.decembra Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 

Novada Izglītības dienesta prezentācija

 

2017.gada 25.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija

Aptauja par skolas formām 

Prezentācija “Cik sver zināšanas”

 

2016.gada 10.novembra Skolas padomes prezentācija:

 

Skolas padomes prezentācija 10.10.2016.

 

2016.gada 16.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas padomes prezentācija 19.04.2016.

Pirmsskolas prezentācija 19.04.2016.

 

2015.gada 14.aprīļa Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija 14.04.2015.

Pirmsskolas prezentācija 14.04.2015.

 

2014.gada 15.maija Skolas padomes prezentācijas:

 

Skolas prezentācija

Pirmsskolas prezentācija