Kontakti

Skolas adrese:

 

Mārupes novada pašvaldība
Jaunmārupes pamatskola
Mazcenu alejā 4a,
Mārupes novadā,
Jaunmārupē,
LV – 2167

 

Kontakttālruņi un pieņemšanas laiki:

 

Tālrunis: 67933594

Fakss: 67933599

E-pasts: jmsk@inbox.lv

 

Skolas vadības pieņemšanas laiki 

pirmdienās no 13.00 – 16.00 un

ceturtdienās no 8.00 – 12.00.

Citos laikos pieņem iepriekš individuāli piesakoties e-pastā jmsk@inbox.lv vai telefoniski.

Skolās ēka Mazcenu alejā 3

 

Direktore Iveta Timule –  67933628, 228.telpa

 

Direktores vietnieki:

  • Mācību darbā 4.-9.klasēm Laura Buravcova – 67933628, 230.telpa
  • Audzināšanas darbā 4.-9.klasēm Ilze Graudiņa – 67933628, 231.telpa
  • Izglītības jomā Anete Štrodaha – 67933594, 229.telpa

 

Lietvede Evija Rozenberga – 67933598, 237.telpa

Lietvede / arhivāre Anete Štrodaha – 67933594, 229.telpa

 

Skolas bibliotēka – 67933591

 

Skolas dežurants – 67933590

 

Dežurants garderobē – 67933592

Skolās ēka Mazcenu alejā 4a

 

Direktores vietnieki:

  • Mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm Anita Līdaka – 67933648, 1036.telpa
  • Saimnieciskajā darbā Gunārs Svētiņš –  67933652, 2009.telpa

 

Medmāsas Svetlana Sjakste, Lija Zandere –  67933612, 1046.telpa

 

Skolas dežurants – 67933659

 

Sporta komplekss – 29282110, dežurants – 67933599