Kontakti

Skolas adrese:

 

Mārupes novada Dome
Jaunmārupes pamatskola
Mazcenu alejā 4a,
Mārupes novadā,
Jaunmārupe,
LV – 2166

 

Kontakttālruņi un pieņemšanas laiki:

 

Tālrunis: 67933594

Fakss: 67933599

E-pasts: jmsk@inbox.lv

 

Skolas vadības pieņemšanas laiki 

pirmdienās no 8.30 – 11.00 un

ceturtdienās no 14.00 – 17.00.

Citos laikos pieņem iepriekš individuāli piesakoties e-pastā jmsk@inbox.lv vai telefoniski.

Skolās ēka Mazcenu alejā 3

 

Iveta Timule – direktore (67933628), 228.telpa

Laura Buravcova – direktores vietniece mācību darbā 4.-9.klasēm (67933628), 230.telpa

Ilze Graudiņa – direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klasēm (67933628), 231.telpa

Lietvede – Evija Rozenberga (67933594), 229.telpa

Arhivāre/lietvede – Anete Štrodaha (67933594) (šī brīža situācijas laikā: 22011609), 229.telpa

Medmāsa – Svetlana Sjakste (67933598), 232.telpa

Skolas bibliotēka – 67933591

Skolas dežurants – 67933590

Dežurants garderobē – 67933592

Skolās ēka Mazcenu alejā 4a

 

Anita Līdaka – direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klasēm (67933648), 1036.telpa

Sandra Belcāne – direktores vietniece pimsskolā (67933631), 2058.telpa

Gunārs Svētiņš – direktores vietnieks saimnieciskajā darbā (67933652), 2009.telpa

Sporta komplekss – 29282110

Skolas dežurants – 67933659