Karjeras izglītība

Jaunmārupes pamatskolā tiek realizēts projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns Jaunmārupes pamatskolā 2020./2021. mācību gadam

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS KARJERAS PLĀNOŠANĀ

Bezmaksas individuālās karjeras konsultācijas ir paredzētas visiem Jaunmārupes pamatskolas skolēniem, kuriem ir nodotas vecāku atļaujas.

 

Vecāku atļauju veidlapas var saņemt pie pedagoģēm – karjeras konsultantēm (236.kabinets) jeb lejuplādēt šeit

Konsultācijas mērķis:

 

 • Palīdzēt skolēnam noskaidrot savas intereses, spējas, apzināties esošās prasmes un izvērtēt iepriekšējo pieredzi;
 • Sniegt atbalstu turpmākās mācību iestādes un izglītības turpināšanas izvēlē;
 • Sniegt atbalstu par skolēnu interesējošām profesijām, darba uzdevumiem, darba vidi un izglītības prasībām;
 • Sniegt atbalstu profesionālās piemērotības noteikšanā, karjeras plāna izveidē;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē CV un motivācijas vēstules sagatavošanā,
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā sagatavoties turpmākās mācību iestādes vai darba vietas (piem. vasaras darbs) intervijai, kā sevi prezentēt un atbildēt uz jautājumiem;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados.

Solvita Lauzēja

Jolanta Grosberga-Gernere

Konsultācijai iespējams pieteikties:

Personīgi vienojoties par laiku ar karjeras konsultanti vai sazinoties e-klases pastā.

Karjeras un sevis izzināšanas testi

 •  NIID.lv Karjeras izvēles testi
 •  NVA Interešu tests Jauniešiem
 • CV.lv Visatbilstošākā amata tests
 • Tiešsaistē pieejami interaktīvi testi un anketas jauniešiem, drukājamas darba lapas pedagogiem, uzziņas par mācībām, praksi un brīvprātīgo darbu Eiropā
 • Kompetenču vārdnīca (ko tas nozīmē un vai tev tas ir)
 • NVA mājas lapas sadaļa – Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā
 • Karjeras tests (Dream Foundation)
 • Darba lapas un spēles

Noderīgas saites

 • Ēnu diena 2020
 • Izglītojošas filmas “Zaļais pipars”
 • Video par SkillsLatvia profesijām
 • Karjeras skola
 • Profesiju pasaule – atraktīvs vizuāls materiāls 7.-12. klašu jauniešiem
 • Karjeras ceļvedis (CV un darba intervijas paraugi)
 • Virtuālā prakse –  izglītojoša datorspēle jauniešiem, kurā tie var iepazīt profesijas, izvēlēties sev piemērotāko un atrast savu darba devēju
 • YouRock palīdzēs atklāt tavas apslēptās darba prasmes un izveidot darba profilu, kas uzrunā!
 • Visas brīvprātīgā darba iespējas Latvijā
 • Brīvprātīgie.lv
 • Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
 • Jauno uzņēmēju centrs
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • SALTO (Jauniešu darbs Eiropā)
 • Profesiju klasifikators
 • Profesiju definīciju katalogs
 • Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti
 • Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
 • Algas aprēķini un aptaujas dati

Nākotnes mācību iestādes meklējumos…

 • NIID.lv ceļvedis studijām un mācībām Latvijā
 • NIID.lv Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas
 • Atvērto durvju dienas Latvijas izglītības iestādēs
 • Valsts Izglītības informācijas sistēma
 • Studiju virzienu reģistrs (pieejama informācija par visām augstskolām un koledžām Latvijā)
 • Latvijas kvalifikāciju datubāze (informācija par Latvijas ietvarstruktūrā iekļautajām izglītības kvalifikācijām)
 • Augstākās izglītības iestādes un to mājas lapas
 • Skolu un ar skolām saistītas mājas lapas Latvijā
 • Rīgas pilsētas iestāžu katalogs
 • Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti
 • Dream Foundation (Studijas ārzemēs)

Dokumenti

 Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam

Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2016. – 2019.gadam

Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

JMPS Karjeras izglītības programma 2016./2017. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2017./2018. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2018./2019. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2019./2020. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2020./2021. m.g.