Karjeras atbalsts

No 2022./2023.mācību gada Jaunmārupes pamatskola ir atjaunojusi sadarbību ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

 

JA Latvia ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. Gada, sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JA Latvija realizē Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), Ēnu dienu, konkursus “Māna vārdnīciņa” (1.-4.klasei) un “Biznesa pasakas” (5.-9.klasei) u.c. projektus.

Vairāk par iespēju darboties šajās programmās var uzzināt pie skolas pedagoģes – karjeras konsultantes Jolantas Grosbergas-Gerneres (236.kabinets, karjera.jmsk@gmail.com)

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS KARJERAS PLĀNOŠANĀ

Bezmaksas individuālās karjeras konsultācijas ir paredzētas visiem Jaunmārupes pamatskolas skolēniem, kuriem ir nodotas vecāku atļaujas.

 

Vecāku atļauju veidlapas var saņemt pie pedagoģes – karjeras konsultantes J.Grosbergas-Gerneres (236.kabinets) jeb lejuplādēt šeit

 

Konsultācijas notiek Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 3, 236.kabinetā vai tiešsaistē (pēc izglītojamā izvēles).

Konsultācijas mērķis:

 

 • Palīdzēt skolēnam noskaidrot savas intereses, spējas, apzināties esošās prasmes un izvērtēt iepriekšējo pieredzi;
 • Sniegt atbalstu turpmākās mācību iestādes un izglītības turpināšanas izvēlē;
 • Sniegt atbalstu par skolēnu interesējošām profesijām, darba uzdevumiem, darba vidi un izglītības prasībām;
 • Sniegt atbalstu profesionālās piemērotības noteikšanā, karjeras plāna izveidē;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē CV un motivācijas vēstules sagatavošanā,
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā sagatavoties turpmākās mācību iestādes vai darba vietas (piem. vasaras darbs) intervijai, kā sevi prezentēt un atbildēt uz jautājumiem;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados.

Konsultācijai iespējams pieteikties:

 

Personīgi vienojoties par laiku ar karjeras konsultanti pa e-pastu: karjera.jmsk@gmail.com vai sazinoties e-klases pastā.

pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, eksāmeniem, karjerai

 • NIID.lv apkopota informācija par dažādu mācību iestāžu sagatavošanas kursiem valsts pārbaudījumiem un studijām
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”)
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi – vortālā “Mana privātstunda”
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā “WebTeachers”
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos

Nākotnes mācību iestādes meklējumos…

 • Izglītības sistēma Latvijā
 • Latvijas kvalifikāciju datubāze (informācija par Latvijas ietvarstruktūrā iekļautajām izglītības kvalifikācijām)
 • NIID.lv (Nacionālā izglītības iespēju datubāze) ceļvedis studijām un mācībām Latvijā
 • NIID.lv Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas
 • Interaktīvā “Skolu karte”
 • Rīgas vidusskolu grozu karte
 • Profesijupasaule.lv – Profesiju meklētājs
 • Atvērto durvju dienas Latvijas izglītības iestādēs
 • Latvijas skolu reitings
 • Skolu un ar skolām saistītas mājas lapas Latvijā
 • Rīgas pilsētas iestāžu katalogs
 • Augstākās izglītības iestādes un to mājas lapas
 • Valsts Izglītības informācijas sistēma
 • Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti
 • Dream Foundation (Studijas ārzemēs)

Izglītības izvēļu “grozi” vidusskolēniem

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundās vidusskolēns pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūs visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no savām interesēm;
  izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus;
 • veiks un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas izglītības iegūšanai būs jānokārto arī valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

 

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

 

Savas izvēles – ko mācīties – katrs skolēns varēs izdarīt, izvērtējot skolu piedāvājumu. Tāpēc ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam. Vairāk informācijas uzzini Skola2030.lv.

Piemērs: Mārupes Valsts ģimnāzija

Piemērs: Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Uzņemšana 10.klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās

(paraugi no 2021./2022.mācību gada uzņemšanas)

 • Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē
 • Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – MATEMĀTIKĀ
 • Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – ANGĻU VALODĀ
 • Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – VĀCU VALODĀ

Profesionālās vidusskolas

 • Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (IZV) – akcents uz jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola – izglītības iestāde, kur vispārizglītojošo priekšmetu studijas apvienotas ar militāro pamatprasmju un vērtību attīstīšanu
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs “RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA” (profesionālā vidusskola) – Enerģētika un elektrotehnika;  Programmēšana; Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; Elektronika; Telekomunikācijas; Autotransports; Kokizstrādājumu izgatavošana; Metālapstrāde; Mehatronika; Inženiermehānika; Telemehānika un loģistika
 • Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola – komercdarbība, reklāma, loģistika, finanses, klientu apkalpošana un restorānu joma
 • Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola “Beauty School’’ – kosmētiķis un spa speciālists
 • Profesionālā vidusskola “Victoria” – multimediju dizains, video operators, interjera dizains, loģistika, komercdarbinieks un viesnīcu pakalpojumi
 • Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
 • Rīgas Kultūru vidusskola

Tehnikumi

 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
 • Rīgas Valsts Tehnikums
 • PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
 • Rīgas Stila un modes tehnikums
 • Jelgavas Tehnikums
 • PIKC Ogres tehnikums

Darba tirgus prognozes

NVA dati un pārskati par aktuālajām darba tirgus prognozēm Latvijā (Platformā vienkopus pieejama visa darba tirgus prognožu informācija)

Noderīgas saites

 • Kompetenču vārdnīca (ko tas nozīmē un vai tev tas ir)
 • NVA mājas lapas sadaļa – Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā
 • Karjeras tests (Dream Foundation)
 • NIID testi
 • Karjeras spēles
 • Ēnu diena
 • Atvērtās durvis uzņēmumos
 • Izglītojošas filmas “Zaļais pipars”
 • Raidījums “Kas es būtu, ja būtu?”
 • Video par SkillsLatvia profesijām
 • Karjeras skola
 • Profesiju pasaule – atraktīvs vizuāls materiāls 7.-12. klašu jauniešiem
 • Karjeras ceļvedis (CV un darba intervijas paraugi)
 • Virtuālā prakse –  izglītojoša datorspēle jauniešiem, kurā tie var iepazīt profesijas, izvēlēties sev piemērotāko un atrast savu darba devēju
 • Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
 • Jauno uzņēmēju centrs
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • SALTO (Jauniešu darbs Eiropā)
 • Profesiju klasifikators
 • Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu) saraksts
 • Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti
 • Karjeras atbalsts Latvijā
 • Algas aprēķini un aptaujas dati

Dokumenti

 Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam

JMPS Karjeras izglītības programma 2022./2023. m.g.