Karjeras izglītība

Jaunmārupes pamatskolā tiek realizēts:

 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2016.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
 • Jaunmārupes pamatskolā projektu realizē pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

Eiropas Savienību fondu (Eiropas Sociālais Fonds) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Vairāk par projektu:

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS KARJERAS PLĀNOŠANĀ

Bezmaksas individuālās karjeras konsultācijas ir paredzētas visiem Jaunmārupes pamatskolas skolēniem, kuriem ir nodotas vecāku atļaujas.

 

Vecāku atļauju veidlapas var saņemt pie pedagoģes – karjeras konsultantes J.Grosbergas-Gerneres (236.kabinets) jeb lejuplādēt šeit

 

Konsultācijas notiek Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 3, 236.kabinetā vai tiešsaistē (pēc izglītojamā izvēles).

Konsultācijas mērķis:

 

 • Palīdzēt skolēnam noskaidrot savas intereses, spējas, apzināties esošās prasmes un izvērtēt iepriekšējo pieredzi;
 • Sniegt atbalstu turpmākās mācību iestādes un izglītības turpināšanas izvēlē;
 • Sniegt atbalstu par skolēnu interesējošām profesijām, darba uzdevumiem, darba vidi un izglītības prasībām;
 • Sniegt atbalstu profesionālās piemērotības noteikšanā, karjeras plāna izveidē;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē CV un motivācijas vēstules sagatavošanā,
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā sagatavoties turpmākās mācību iestādes vai darba vietas (piem. vasaras darbs) intervijai, kā sevi prezentēt un atbildēt uz jautājumiem;
 • Ja ir nepieciešams: konsultē kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados.

Konsultācijai iespējams pieteikties:

 

Personīgi vienojoties par laiku ar karjeras konsultanti pa e-pastu: karjera.jmsk@gmail.com vai sazinoties e-klases pastā.

pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

Karjeras un sevis izzināšanas testi

 •  NIID.lv Karjeras izvēles testi
 •  NVA Interešu tests Jauniešiem
 • CV.lv Visatbilstošākā amata tests
 • Tiešsaistē pieejami interaktīvi testi un anketas jauniešiem, drukājamas darba lapas pedagogiem, uzziņas par mācībām, praksi un brīvprātīgo darbu Eiropā
 • Kompetenču vārdnīca (ko tas nozīmē un vai tev tas ir)
 • NVA mājas lapas sadaļa – Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā
 • Karjeras tests (Dream Foundation)
 • Darba lapas un spēles

Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, eksāmeniem, karjerai

 • NIID.lv apkopota informācija par dažādu mācību iestāžu sagatavošanas kursiem valsts pārbaudījumiem un studijām
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”)
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi – vortālā “Mana privātstunda”
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā “WebTeachers”
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos

 

 • Iepazīt turpmāko profesiju vai attīstīt savas spējas kādā no jomām var palīdzēt arī “Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem”

Nākotnes mācību iestādes meklējumos…

 • NIID.lv (Nacionālā izglītības iespēju datubāze) ceļvedis studijām un mācībām Latvijā
 • NIID.lv Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas
 • Profesijupasaule.lv – Profesiju meklētājs
 • Atvērto durvju dienas Latvijas izglītības iestādēs
 • Valsts Izglītības informācijas sistēma
 • Studiju virzienu reģistrs (pieejama informācija par visām augstskolām un koledžām Latvijā)
 • Latvijas kvalifikāciju datubāze (informācija par Latvijas ietvarstruktūrā iekļautajām izglītības kvalifikācijām)
 • Augstākās izglītības iestādes un to mājas lapas
 • Skolu un ar skolām saistītas mājas lapas Latvijā
 • Rīgas pilsētas iestāžu katalogs
 • Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti
 • Dream Foundation (Studijas ārzemēs)

Darba tirgus prognozes

NVA dati un pārskati par aktuālajām darba tirgus prognozēm Latvijā (Platformā vienkopus pieejama visa darba tirgus prognožu informācija)

Noderīgas saites

 • Ēnu diena 2020
 • Izglītojošas filmas “Zaļais pipars”
 • Video par SkillsLatvia profesijām
 • Karjeras skola
 • Profesiju pasaule – atraktīvs vizuāls materiāls 7.-12. klašu jauniešiem
 • Karjeras ceļvedis (CV un darba intervijas paraugi)
 • Virtuālā prakse –  izglītojoša datorspēle jauniešiem, kurā tie var iepazīt profesijas, izvēlēties sev piemērotāko un atrast savu darba devēju
 • YouRock palīdzēs atklāt tavas apslēptās darba prasmes un izveidot darba profilu, kas uzrunā!
 • Visas brīvprātīgā darba iespējas Latvijā
 • Brīvprātīgie.lv
 • Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
 • Jauno uzņēmēju centrs
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • SALTO (Jauniešu darbs Eiropā)
 • Profesiju klasifikators
 • Profesiju definīciju katalogs
 • Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti
 • Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
 • Algas aprēķini un aptaujas dati

Dokumenti

 Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam

Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2016. – 2019.gadam

Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

JMPS Karjeras izglītības programma 2016./2017. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2017./2018. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2018./2019. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2019./2020. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2020./2021. m.g.

JMPS Karjeras izglītības programma 2021./2022. m.g.