E-klase

Jaunmārupes pamatskola izmanto elektronisko žurnālu – e-klase

 

E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskā procesa nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām. Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un klases biedru vecākiem.

 

Informācija vecākiem par e-klases piedāvātajām iespējām:

 

  1. Uzaicinājuma komplekts
  2. Ģimenes komplekts 

Reģistrēties e-klasei var:

 

  • aizpildot iesniegumu un atdodot to sava bērna klases audzinātājai
  • elektroniski caur tīmekļa vietni www.eklase.lv sekojot saitei reģistrēties e-klasē.

 

Vairāk informācijas par skolvadības sistēmu e-klase izstrādātāju tīmekļa vietnē www.deac.lv vai www.eklase.lv.