Interešu izglītība
Interešu izglītības pulciņu grafiks 2019./2020. mācību gadā
Interešu izglītības pulciņu grafiks 2020./2021. mācību gadā

Interešu izglītības pulciņu grafiks 2021./2022. mācību gadā

Interešu izglītības pulciņu plakāti 2021./2022.m.g.

Aktīvā tūrisma un vides pulciņš

4.-8.klasēm

(sk. Arvīds Gailāns)

Ansamblis

1.-3.klasēm

(sk. Laura Kudreņicka)

Foto pulciņš

6.-8.klasēm

(sk. Jolanta Grosberga-Gernere)

Korejiešu valodas un kultūras pulciņš

5.-8.klasēm

(sk. Madara Romanovska)

Koris

5.-9.klasēm

(sk. Baiba Rudzīte)

Lasītāju pulciņš

“Grāmatnieki”

3.klasēm

(sk. Eva Feldmane)

Matemātikas pulciņš

“Mazie Einšteini”

2.klasēm

(sk. Anita Līdaka)

Matemātikas pulciņš

“Mazie Einšteini”

4.-6.klasēm

(sk. Diāna Zemīte)

Pulciņš

“Dabas pētnieki”

3.klasēm

(sk. Ilze Unda)

Pulciņš

“Prātnieks”

5.klasēm

(sk. Gatis Upesleja)

Pulciņš

“Vēsture un literatūra svešvalodā”

8.klasēm

(sk. Sabīne ozoliņa)

Pulciņš

“Zaļais eksperiments”

7.-9.klasēm

(sk. I.Melngaile, A.Gavare, S.Norenberga, R.Rozenfelde)

Rokdarbu pulciņš

2.klasēm

(sk. Laila Abuhova un Inga Petruševska)

Rokdarbu pulciņš

5.-6.klasēm

(sk. Līva Prekele)

Sporta un mākslas pulciņš

“Spēļu gudrinieks”

1.klasēm

(sk. Ilze Brante un Jānis Eihmanis)

Šaha pulciņš

1.-6.klasēm

(sk. Valdis Troņenkovs)

Teātra pulciņš

1.klasēm

(sk. Zinaida Spāde)

Tautas deju kolektīvs

“Ozolēni”

1.-8.klasēm

(sk. Anita Ozoliņa)

Vizuālās mākslas pulciņš

3.klasēm

(sk. Lauma Šulce)