Interešu izglītība
Interešu izglītības pulciņu grafiks 2019./2020. mācību gadā

Interešu izglītības pulciņu grafiks 2020./2021. mācību gadā

Interešu izglītības pulciņu reklāmas plakāti

Aktīvā tūrisma un vides pulciņš
Datorgrafikas un projektēšanas pulciņš
Korejiešu valodas un kultūras pulciņš
2.-4. klašu koris
5. – 9.klašu koris
Mākslas pulciņš 4. un 5.klasēm
Mazo Einšteinu pulciņš 1.-2. klasēm
Mazo Einšteinu pulciņš 3.-4. klasēm
Šaha pulciņš
Tautas dejas
Tekstildizaina pulciņš
Teātra pulciņš
Vēstures un literatūras pulciņš
Video montāžas un audio pulciņš
Vizuālās mākslas pulciņš 3. klasēm
Vizuālās mākslas pulciņš 5.-8. klasēm