Pagarinātā dienas grupa

Jaunmārupes pamatskolas pagarināto grupu grafiks 2020./2021.mācību gadam