Pagarinātā dienas grupa

Jaunmārupes pamatskolas pagarināto grupu grafiks 2021./2022.mācību gadam