Klases

2021./2022.mācību gads

1.a – klases audzinātāja Sandra Velpa (1102. telpa)
1.b – klases audzinātāja Gundega Adītāja (1101. telpa)
1.c – klases audzinātāja Santa Jansone (1087. telpa)
1.d – klases audzinātāja Laila Kalniņa (1095. telpa)
1.e – klases audzinātāja Baiba Laizāne (1100. telpa)

2.a – klases audzinātāja Daiga Ķestere (MO04. telpa)
2.b – klases audzinātāja Kitija Baņukalne-Ozoliņa (MO05. telpa)
2.c – klases audzinātāja Laila Abuhova (MO06. telpa)
2.d – klases audzinātāja Inga Petruševska (MO07. telpa)

3.a – klases audzinātāja Ilze Unda (2048. telpa)
3.b – klases audzinātāja Karīna Polce (126. telpa)
3.c – klases audzinātāja Aiva Zviedre (2052. telpa)
3.d – klases audzinātāja Evita Novorucka – Vērzemniece (2040. telpa)

4.a – klases audzinātājs Mārtiņš Januševskis (1031. telpa)
4.b – klases audzinātājs Alvis Reinis (009. telpa)
4.c – klases audzinātājs Gints Gaiķens (1032. telpa)
4.d – klases audzinātāja Ilze Brante (2034. telpa)

5.a – klases audzinātāja Lauma Šulce (2028. telpa)
5.b – klases audzinātāja Kristīne Sīle (2019. telpa)
5.c – klases audzinātājs Jānis Rožlapa (204. telpa)
5.d – klases audzinātāja Lidija Lipaja (128. telpa)

6.a – klases audzinātāja Līva Prekele (203. telpa)
6.b – klases audzinātāja Inna Sejere (2008. telpa)
6.c – klases audzinātāja Jolanta Meijere (139. telpa)
6.d – klases audzinātāja Madara Romanovska (326. telpa)

7.a – klases audzinātāja Indra Stanke (010. telpa)
7.b – klases audzinātāja Daina Grabovska (2017. telpa)
7.c – klases audzinātāja Diāna Zemīte (134. telpa)
7.d – klases audzinātāja Simona Neifalte (107. telpa)
7.e – klases audzinātāja Inga Melngaile (221. telpa)

8.a – klases audzinātāja Inguna Rakule (131. telpa)
8.b – klases audzinātāja Una Moiseja (130. telpa)
8.c – klases audzinātāja Zanda Romanovska (105. telpa)
8.d – klases audzinātāja Aija Gavare (207. telpa)

9.a – klases audzinātāja Antra Nāburga (2014. telpa)
9.b – klases audzinātāja Dace Ģērmane (2016. telpa)
9.c – klases audzinātāja Sarmīte Norenberga (205. telpa)