Mārupes novada Gada pedagogs

Kopš 2015.gada Mārupes pašvaldība rīko konkursu “Gada pedagogs”, godinot pedagogus deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirza izglītības iestādes un skolēni.

Pasākumā tiek godināti skolotāji, kuri aizvadītajā gadā daudz darba ieguldījuši, strādājot ar talantīgiem skolēniem, mūsdienīgi organizējuši skolas darbu, veiksmīgi debitējuši pedagoga arodā un demonstrējuši citas vērtīgas kvalitātes, līdzdarbojoties izglītības sistēmā.

 

Paldies visiem skolas pedagogiem par atbalstošu metožu ieviešanu ikdienā un vēlmi veidot pozitīvu mācīšanās vidi. Lai mums visiem ir gandarījums par darbu izvēlētajā profesijā, zinātkāri bērni un sadarbību atbalstoši vecāki!

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2022. / 2023. mācību gada skolotājiem:

Ilze Unda – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Alvis Reinis – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Baiba Rudzīte – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Alvis Reinis – nominācija “Mārupes novada Gada pedagogs”

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2021. / 2022. mācību gada skolotājiem:

Gundega Adītāja – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Sarmīte Norenberga – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Aija Gavare – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2020. / 2021. mācību gada skolotājiem:

Kristīne Gonta – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Karīna Polce – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Dace Ģērmane – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Zanda Romanovska – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2019. / 2020. mācību gada skolotājiem:

Sandra Belcāne – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Gints Gaiķens – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Ludmila Čaupenoka – Sidorova – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Inga Melngaile – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Ludmila Čaupenoka – Sidorova – nominācija “Mārupes novada Gada pedagogs”

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2018. / 2019. mācību gada skolotājiem:

Ieva Reiziņa – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Līva Prekele – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Solvita Lauzēja – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Sabīne Ozoliņa – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2017. / 2018. mācību gada skolotājiem:

Janeta Pekulesa – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Anita Līdaka – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Rūta Rozenfelde – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Daina Mediņa – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Anita Līdaka – nominācija “Mārupes novada Gada pedagogs”

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas 2016. / 2017. mācību gada skolotājiem:

Baiba Strēle – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Diāna Zemīte – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Laura Buravcova – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā”

Jolanta Grosberga-Gernere – nominācija ,,Skolēnu simpātija “.

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas  2015./2016. mācību gada skolotājiem:

Indra Ģērķe – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Una Moiseja – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Evija Piļka – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā

Ilze Graudiņa – nominācija ,,Skolēnu simpātija“

Una Moiseja – nominācija “Mārupes novada Gada pedagogs”

Zigna Staņko – nominācija ,,Gada pedagogs par mūža ieguldījumu izglītībā”

Priecājamies un lepojamies par Jaunmārupes pamatskolas  2014./2015. mācību gada skolotājiem:

  • Ruta Lesņičija – nominācija ,,Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”,
  • Laura Eimane – nominācija ,,Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”,
  • Daina Mediņa – nominācija ,,Gada pedagogs pamatizglītības izglītības programmā,
  • Kristīne Sīle (Vilcāne) – nominācija ,,Skolēnu simpātija “.