Vēsture

”Novēlu visiem, kas staigās pār šo slieksni, būt laimīgiem un pārliecinātiem,

ka viņi būs sekmīgi, lai ko arī darītu.”

Vaira Vīķe – Freiberga

Vēsture

No 2014.gada 25.jūnija – pamatskola.

 

  • Jaunmārupes pamatskola ir veidota kā funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums vienotā ēku kompleksā: ēka Mazcenu alejā 4a un ēka Mazcenu alejā 3, kas savienotas ar 110 m garu tuneli.
  • Skolas otru korpusu (Mazcenu alejā 3) renovēja un nodeva ekspluatācijā 2016.gada 8.janvārī.
  • 2018.gada 21.aprīlī skolai tiek pievienots arī atjaunotais Jaunmārupes stadions.
  • 2019.gadā skolai tiek piebūvētas vēl 4 klasēm nepieciešamās moduļu telpas.
  • 2020.gadā skola sagaidīja savu 15.jubileju
  • 2021.gadā pirmsskolas audzēkņi ar darbiniekiem pārceļas uz jauno pirmsskolas izglītības iestādi ,, Zīļuks” un skola turpmāk vairs nerealizē pirmsskolas izglītības programmu.

 

     

Pašvaldības mērķis bija nodrošināt izglītības pieejamību pašiem mazākajiem audzēkņiem tuvāk dzīvesvietai.
Skolas atklāšanā piedalījās Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga, novēlot

skolai: ”Ilgus gadus un gadu desmitus būt kā drošam pamatam savu bērnu izglītībai un audzināšanai, kā arī kā bākai, kas nes gaismu pagastā un visā Latvijā!”

Jaunmārupes sākumskola dibināta 2005.gada 8.augustā. Tā ir Mārupes pagasta septītā izglītības iestāde, kura uzcelta par Mārupes pagasta padomes līdzekļiem, ņemot kredītu 2,7 milj. latu apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem. Jaunmārupes sākumskola ir Latvijā pirmā par pašvaldības līdzekļiem pilnībā no jauna uzceltā skola, kas nodota ekspluatācijā pēc neatkarības atjaunošanas mūsu valstī.

Sākumskolas statuss: no 2005. – 2014.gadam.

 

Vairāk par skolas dzīvi skatiet sadaļā  Tradīcijas

Tikai trešais mēģinājums no jauna izveidot vispārējās izglītības iestādi lielākajā pagasta ciematā Jaunmārupē noslēdzies ar veiksmīgu projekta realizāciju. Pirmoreiz 20.gs. 70.gados ciema padomei iedalītie līdzekļi izglītības iestādes būvniecībai tika novirzīti toreizējās Mārupes pamatskolas paplašināšanai, kā rezultātā tika izveidota Mārupes vidusskola. Otrreiz kolhoza „Mārupe” iesāktā bērnudārza un sākumskolas būvniecība Jaunmārupē apstājās likteņa griežos mainoties politiskajai iekārtai.
Lēmums par pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes būvniecības nepieciešamību Jaunmārupē tika pieņemts jau 2002.gada nogalē, izanalizējot Mārupes pagasta izglītības iestāžu darbu, noslogojumu un izglītības kvalitāti, un iedzīvotāju plānojamo pieaugumu pagastā. Tika atrasta vieta, izstrādāta vēlamā vīzija – mācību iestāde aptuveni 112 bērnudārza audzēkņiem un diviem sākumskolas klašu komplektiem, t.i. 8 klasēm, ar modernu sporta zāli un baseinu.

Konkursā uzvarēja SIA „Skonto Būve” (līgumcena Ls 59 965,38), kas 2004.gada pavasarī pabeidza projekta izstrādi. Konkursā par Jaunmārupes izglītības iestādes būvniecību uzvarēja SIA „Kalnozols Celtniecība” (līguma summa 2 637035 Ls).

2003.gada sākumā notika slēgtais konkurss par projekta izstrādi, kuram kvalificējās un skiču projektus izstrādāja 3 firmas.

Ar projektiem iedzīvotāji varēja iepazīties 2003.gada janvārī gan Mārupes pagasta padomē, gan Mārupes Mūzikas un mākslas skolas telpās, kā arī tika organizēta tikšanās ar pagasta padomes deputātiem un pašvaldības iepirkuma komisijas locekļiem, lai iedzīvotāji varētu izteikt savus priekšlikumus par minēto objektu.

Jaunmārupes izglītības iestādē ir apvienota pirmsskola ar sākumskolu. Ēka ir veidota kā funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums vienotā kompleksā. Centrālais vestibils ir mezgla punkts, kas apvieno un reizē nodala sporta, mācību, pirmsskolas, ēdināšanas blokus. Pirmsskolas grupiņām veidota katrai sava ieeja, ar ērtām uzbrauktuvēm, pirmajā stāvā iekārtotas ratiņu telpas. Nams ir speciāli pielāgots arī bērniem ar īpašām vajadzībām – durvju platums ir 1,2 m, katrā stāvā ir invalīdu tualete, iebūvēts lifts, ieejas skolas telpās aprīkotas ar uzbrauktuvēm.
Šīs ir Valsts būvinspekcijas praksē pirmās ekspluatācijā pieņemtās sākumskolas un pirmsskolas izglītības telpas, kurās tik pārdomāti atrisināts vides pieejamības jautājums.
Skolas būvniecībā un iekārtošanā izmantotas daudzas modernas tehnoloģijas, no tām noteikti jāpiemin ventilācijas sistēma, kas aprīkota ar rekupiratoriem, kuri ļauj no ventilējamā gaisa reizē ar svaigu gaisu atgriezt telpā ap 60-80% siltuma, tā taupot energoresusrsus. Pirmsskolas grupu telpās viss aprīkots tā, lai maksimāli izslēgtu traumatismu, piemēram, iekārtota konstantas temperatūras karstā ūdens padeve jaucējkrānos, lai bērni nevarētu applaucēties, domāts par mazuļu labsajūtu rotaļājoties – visās pirmsskolas grupiņās ir ieklātas apsildāmās grīdas.
3,5 ha lielajā teritorijā, celtniecības gaitā saglabājot vērtīgos kokus un stādījumus, izveidots funkcionāls celiņu tīkls, izmantoti betona bruģakmens, eko-plākšņu segumi, bērnu rotaļlaukumos sīku olīšu bērums. Ieejas skolā un pirmsskolas grupās uzsvērtas ar atraktīvāku bruģa tonālo risinājumu. Paralēli skolas teritorijas labiekārtošanai tiek atjaunota arī Mazcenu muižas teritorija, jo skola uzcelta vēsturiskā vietā – blakus vienai no vecākajām pagasta ēkām – bijušai muižnieka Švarca vasaras mītnei, kas celta 1826.gadā un pārdodot novēlēta izglītības mērķiem. Tur no 1910.gada līdz 1971.gadam atradās Mazcenas pamatskola, bet tagad iekārtota bibliotēka.

Izveidots arī dekoratīvais pagalms ar baseinu, kurā būs ūdensaugi, rotaļu laukumi, aktīvās atpūtas zona, multifunkcionālais sporta laukums piemērots basketbola, volejbola, rokasbumbas, tenisa u.c. spēlēm, tajā ir tāllēkšanas bedre un 100 m skrejceļš. Sporta laukuma kaučuka seguma izveidē izmantota unikāla tehnoloģija, kura Latvijā parādījās pirms apmēram 3 gadiem.

Jaunmārupes sākumskola būvniekiem – SIA „Kalnozols Celtniecība” bija interesants, bet arī sarežģīts projekts, piemēram, bija jāizbūvē 11 dažādu līmeņu jumta klājumi, līgums paredzēja ne tikai objekta būvniecību, bet kā telpu apgādāšanu ar mēbelēm, tā teritorijas labiekārtošanu un aprīkošanu ar rotaļu rīkiem. Veco koku ielokā ierīkota arī baronu piemiņas vieta, jo atkal piepildījies viņu vēlējums, lai šai vietā tiktu izglītota jaunā paaudze.

Skolas ideju izloloja ilggadējais Mārupes pagasta priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs ar 2001.gada deputātu sasaukuma Attīstības komiteju un Mārupes būvvaldes vadītāju Aidu Lismani un arhitektu Jāni Lībieti. Skolas būvniecību 2004.gada 1.septembrī svinīgi atklāja toreizējā Mārupes pagasta priekšsēdētāja Līga Kadiģe un izpilddirektors Normunds Orleāns, kurš 2005.gada martā kļūstot par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāju, rūpējās par turpmāko skolas būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. No projekta izstrādes līdz pēdējai būvniecības dienai izglītības iestādes tapšanā piedalījās SIA „Skonto Būve” – biroja vadītājs Guntars Graudiņš, būvprojektu vadītājs Oskars Sūnaitis, arhitekte Inese Maurāne. Ēkas būvniecības gaitu vadīja SIA „Kalnozols Celtniecība”  projektu vadītāji Oskars Lumpovs un Gunārs Jaunsleinis, koordinējot vienlaikus līdz pat 300 celtnieku darbu objektā. Būvuzrauga pienākumus veica Anatolijs Latoškins, ar kuru Mārupes pagasta padomei izveidojusies laba sadarbība pēdējo gadu lielo objektu (Mārupes vidusskolas pārbūves un Mārupes ūdenstorņa) būvniecības laikā.