Darbinieki

Jaunmārupes pamatskolas skolotāji

Administrācija

VārdsUzvārdsAmatsKabinetsKontakti
IVETATIMULEdirektore 228.telpa67933628
ANITALĪDAKAdirektores vietniece mācību un audzināšanas darbā sākumskolā1036.telpa67933648
LAURABURAVCOVAdirektores vietniece mācību darbs 4.-9.klases230.telpa67933628
ILZEGRAUDIŅAdirektores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klases231.telpa67933628
SANDRABELCĀNEdirektores vietniece pimsskolā2058.telpa67933631
GUNĀRSSVĒTIŅŠdirektores vietnieks saimnieciskajā darbā 2009.telpa67933652

Atbalsta personāls

VārdsUzvārdsAmatsKabinets
EVIJAROZENBERGAlietvede 229.telpa
ANETEŠTRODAHAarhivāre/lietvede 229.telpa
SVETLANASJAKSTEmedmāsa 1046.telpa
LIJAZANDEREmedmāsa 1046.telpa
NORAALKSNElogopēde, karjeras pedagogs dekrēta atvaļinājumā
JANETAPEKULESAlogopēde dekrēta atvaļinājumā
JOLANTAROMANOVAlogopēde 1028.telpa
ELVARUSKAlogopēde 2058.telpa
ILONALAIZĀNEizglītības psihologs 2013.telpa
GATISUPESLEJAizglītības psihologs 235.telpa
KARĪNAPOLCEspeciālais pedagogs 2021.telpa
JOLANTAGROSBERGA-GERNEREkarjeras pedagogs236.telpa
SOLVITALAUZĒJAmācību uzņēmumu un karjeras pedagogs236.telpa
ZINAIDASPĀDEbibliotekāre 1021.telpa
EVAFELDMENEbibliotekāre 307.telpa
EGĪLSZĪLEdatorsistēmu un datortīklu administrators 237.telpa

Pedagogi

VārdsUzvārdsKabinets
LAILAABUHOVAsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
GUNDEGAADĪTĀJAsākumskolas, teātra pulciņa skolotāja
KITIJABAŅUKALNE-OZOLIŅAsākumskolas skolotāja
AIGABĒRZIŅApirmsskolas skolotāja
ILZEBRANTEvizuālās mākslas skolotāja
LELDEBŪMANElatviešu valodas un literatūras skolotāja
LAURABURAVCOVAdatorikas skolotāja
LUDMILAČAUPENOKA-SIDOROVAkrievu valodas skolotāja
GINTSGAIĶENSspota skolotājs
ARVĪDSGAILĀNStūrisma un vides pulciņa skolotājs
AIJAGAVAREmatemātikas skolotāja
ARITAGOLUBEVApirmsskolas skolotāja
KRISTĪNEGONTApirmsskolas skolotāja
DAINAGRABOVSKAangļu valodas skolotāja
ILZEGRAUDIŅAkristīgā mācības, mājturības skolotāja
JOLANTAGROSBERGA-GERNEREvizuālās mākslas pulciņa skolotāja
INDRAĢĒRĶEpirmsskolas skolotāja
DACEĢĒRMANEvācu valodas skolotāja
LIESMAJANSONE-FORSTMANEpeldēšanas skolotāja
MĀRTIŅŠJANUŠEVSKISspota skolotājs
GUNITAJIRGENSONE-ADĪTĀJApirmsskolas skolotāja
LAILAKALNIŅAsākumskolas skolotāja
IVITAKRŪMIŅAslidošanas skolotāja
LAURAKUDREŅICKAmūzikas skolotāja
SANITAĶEPIŅAsākumskolas, "Mazie Einšteini" pulciņa skolotāja
DAIGAĶESTEREsākumskolas skolotāja
BAIBALAIZĀNElatviešu valodas un literatūras, pagarinātās grupas skolotāja
ANNA HELĒNALAPIŅAlatviešu valodas un literatūras skolotāja
SOLVITALAUZĒJAsociālo zinību skolotāja
ANITALĪDAKAMazie Einšteini " pulciņa skolotāja
LIDIJALIPAJAmatemātikas skolotāja
RUTAĻESŅIČIJApirmsskolas spota skolotāja
EVIJAMARTUŠAangļu valodas skolotāja
KRISTAMAŠTALĪREpirmsskolas skolotāja
IEVAMEDNEpirmsskolas skolotāja
JOLANTAMEIJERElatviešu valodas un literatūras skolotāja
INGAMELNGAILEmatemātikas, "Mazie Einšteini " pulciņa skolotāja
ANITAMILLEREpeldēšanas skolotāja
UNAMOISEJAmatemātikas skolotāja
AIJAMUNKEVICApagarinātās dienas grupas skolotāja
ANASTASIJAMURAŠKOpeldēšanas skolotāja
ANTRANĀBURGAangļu valodas skolotāja
SIMONANEIFALTElatviešu valodas un literatūras skolotāja
SARMĪTENORENBERGAdabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja
EVITANOVORUCKA-VĒRZEMNIECEsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
ANITAOZOLIŅAtautas deju un ritmikas skolotāja
SABĪNEOZOLIŅAangļu valodas un vēstures skolotāja
INGAPETRUŠEVSKAsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
EVIJAPIĻKAmūzikas, kora skolotāja
LĀSMAPOMMEREpirmsskolas mūzikas skolotāja
KARĪNAPOLCEspeciālais pedagogs
LĪVAPREKELEsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
AIJAPUTNIŅAangļu valodas skolotāja
SARMĪTERADZIŅA - PAULOVSKApirmsskolas skolotāja
MARINARAKAkrievu valodas skolotāja
INGUNARAKULElatviešu valodas un literatūras skolotāja
ALVISREINISmājturības un tehnoloģiju skolotājs
IEVAREIZIŅApirmsskolas skolotāja
MADARAROMANOVSKAdatorikas un informātikas skolotāja
ZANDAROMANOVSKAmatemātikas skolotāja
LAURAROZENBERGApirmsskolas skolotāja
RŪTAROZENFELDEdabaszinību un bioloģijas skolotāja
JĀNISROŽLAPAdatorikas un informātikas, video un datorgrafikas pulciņa skolotājs
ELVASEGLIŅApirmsskolas skolotāja
GUNTASEGLIŅApirmsskolas skolotāja
MĀRĪTESEGLIŅApirmsskolas skolotāja
INNASEJEREangļu valodas skolotāja
KRISTĪNESĪLEangļu valodas skolotāja
INDRASTANKEmājturības un tehnoloģiju skolotāja
ALEKSANDRASTRAUTApeldēšanas skolotāja
INĀRASTRAUTNIECEangļu valodas skolotāja
BAIBASTRĒLEpirmsskolas skolotāja
LAUMAŠULCEvizuālās mākslas un pulciņa skolotāja
INGATĪRULEpirmsskolas skolotāja
DACETOMSONEpirmsskolas skolotāja
VALDISTROŅENKOVSšaha pulciņa skolotājs
ILZEUNDAsākumskolas skolotāja
SANTAUPMANEsākumskolas skolotāja
SANDRAVELPAsākumskolas skolotāja
DIĀNAZEMĪTEmatemātikas, "Mazie Einšteini " pulciņa skolotāja
DACEZORGENBERGApirmsskolas skolotāja
AIVAZVIEDREsākumskolas skolotāja