Darbinieki

Jaunmārupes pamatskolas skolotāji

Administrācija

VārdsUzvārdsAmatsKabinetsKontakti
IVETATIMULEdirektore 228.telpa67933628
ANITALĪDAKAdirektores vietniece mācību un audzināšanas darbā sākumskolā1036.telpa67933648
LAURABURAVCOVAdirektores vietniece mācību darbs 4.-9.klases230.telpa67933628
ILZEGRAUDIŅAdirektores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klases231.telpa67933628
ANETEŠTRODAHAdirektores vietniece izglītības jomā229.telpa67933594
GUNĀRSSVĒTIŅŠdirektores vietnieks saimnieciskajā darbā 2009.telpa67933652

Atbalsta personāls

VārdsUzvārdsAmatsKabinets
EVIJAROZENBERGAlietvede 237.telpa
ANETEŠTRODAHAlietvede / arhivāre229.telpa
SVETLANASJAKSTEmedmāsa 1046.telpa
LIJAZANDEREmedmāsa 1046.telpa
NORAALKSNElogopēde2059.telpa
JANETAPEKULESAlogopēde dekrēta atvaļinājumā
JOLANTAROMANOVAlogopēde, speciālā pedagoģe1028.telpa
KARĪNAPOLCEspeciālā pedagoģe 2022.telpa
ILONALAIZĀNEizglītības psiholoģe 2013.telpa
GATISUPESLEJAizglītības psihologs 235.telpa
JOLANTAGROSBERGA-GERNEREpedagoģe - karjeras konsultante236.telpa
ZINAIDASPĀDEbibliotekāre 1021.telpa
EVAFELDMENEbibliotekāre 307.telpa
EGĪLSZĪLEdatorsistēmu un datortīklu administrators 2021.telpa

Pedagogi

VārdsUzvārdsKabinets
LAILAABUHOVAsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
GUNDEGAADĪTĀJAsākumskolas, teātra pulciņa skolotāja
KITIJABAŅUKALNE-OZOLIŅAsākumskolas skolotāja
ILZEBRANTEvizuālās mākslas skolotāja
LELDEBŪMANElatviešu valodas un literatūras skolotāja
LAURABURAVCOVAdatorikas skolotāja
LUDMILAČAUPENOKA-SIDOROVAkrievu valodas skolotāja
JĀNISEIHMANISsporta un veselības skolotājs
GINTSGAIĶENSsporta un veselības skolotājs
ARVĪDSGAILĀNStūrisma un vides pulciņa skolotājs
AIJAGAVAREmatemātikas un fizikas skolotāja
DAINAGRABOVSKAangļu valodas skolotāja
ILZEGRAUDIŅAkristīgās mācības un sociālo zinību skolotāja
JOLANTAGROSBERGA-GERNEREvizuālās mākslas pulciņa skolotāja
DACEĢĒRMANEvācu valodas skolotāja
SANTAJANSONEsākumskolas skolotāja
LIESMAJANSONE-FORSTMANEpeldēšanas skolotāja
MĀRTIŅŠJANUŠEVSKISsporta un veselības skolotājs
LAILAKALNIŅAsākumskolas skolotāja
GABRIĒLAKAZLOVSKAlatviešu valodas, literatūras un matemātikas skolotāja
AGNESEKĻAVIŅAangļu valodas skolotāja
LAURAKUDREŅICKAmūzikas skolotāja
DAIGAĶESTEREsākumskolas skolotāja
BAIBALAIZĀNEsākumskolas skolotāja
ANNA HELĒNALAPIŅAlatviešu valodas un literatūras skolotāja
ANITALĪDAKA"Mazie Einšteini" pulciņa skolotāja
LIDIJALIPAJAmatemātikas skolotāja
JOLANTAMEIJERElatviešu valodas un literatūras skolotāja
INGAMELNGAILEmatemātikas, ķīmijas un "Mazie Einšteini" pulciņa skolotāja
UNAMOISEJAmatemātikas skolotāja
AIJAMUNKEVICApagarinātās dienas grupas skolotāja
ANTRANĀBURGAangļu valodas skolotāja
SIMONANEIFALTElatviešu valodas un literatūras skolotāja
SARMĪTENORENBERGAdabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja
EVITANOVORUCKA-VĒRZEMNIECEsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
ANITAOZOLIŅAtautas deju un ritmikas skolotāja
SABĪNEOZOLIŅALatvijas un pasaules vēstures skolotāja
INGAPETRUŠEVSKAsākumskolas, rokdarbu pulciņa skolotāja
KARĪNAPOLCEsākumskolas skolotāja
LĪVAPREKELEdatorikas, informātikas un dabaszinību skolotāja
AIJAPUTNIŅAangļu valodas skolotāja
MARINARAKAkrievu valodas skolotāja
INGUNARAKULElatviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
ALVISREINISdizaina un tehnoloģiju, mājturības zēniem skolotājs
MADARAROMANOVSKAdatorikas un informātikas skolotāja
ZANDAROMANOVSKAmatemātikas skolotāja
RŪTAROZENFELDEbioloģijas skolotāja
JĀNISROŽLAPAdatorikas, inženierzinību un datorgrafikas pulciņa skolotājs
BAIBARUDZĪTEmūzikas skolotāja
RIHARDSRUDZĪTISmūzikas skolotājs
INNASEJEREangļu valodas skolotāja
KRISTĪNESĪLEangļu valodas skolotāja
ZINAIDASPĀDEsociālo zinību un vēstures skolotāja
INDRASTANKEdizaina un tehnoloģiju, mājturības meitenēm skolotāja
ALEKSANDRASTRAUTApeldēšanas skolotāja
INĀRASTRAUTNIECEangļu valodas skolotāja
KARĪNAŠTELFAsociālo zinību un vēstures skolotāja
ANETEŠTRODAHAdatorikas skolotāja
LAUMAŠULCEvizuālās mākslas un pulciņa skolotāja
VALDISTROŅENKOVSšaha pulciņa skolotājs
ILZEUNDAsākumskolas skolotāja
SANDRAVELPAsākumskolas skolotāja
DIĀNAZEMĪTEmatemātikas, dabaszinību un "Mazie Einšteini" pulciņa skolotāja
AIVAZVIEDREsākumskolas skolotāja