MĀCĪBU LITERATŪRA

VISAS MĀCĪBU GRĀMATAS UN DARBA BURTNĪCAS nodrošina valsts un pašvaldība!

Jaunmārupes pamatskolas  pamatizglītības programmas (kods – 21011111)

MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS 2019. – 2022. gadam

1.klase

1.1. Z.Anspoka Latviešu valoda 1. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.2. Z.Anspoka Latviešu valoda 1. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.3. Z.Anspoka Latviešu valoda 1. klasei. Darba lapas. Lielvārds
1.4. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 1. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.5. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 1. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.6. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 1. klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.7. G.Ansone Dabaszinības 1. klasei. Lielvārds.
1.8. Z.Jonušaite Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.9. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 1.klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas burtnīca 1.klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. I.Gaile. Kristīgā mācība 1. klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. I.Gaile Kristīgā mācība. Darba burtnīca 1. klasei. Zvaigzne ABC.
1.13. V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 1.klasei. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 1 Activity Book.  Oxford University Press.
1.15. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 1  Class Book. Oxford University Press.

2.klase

1.1. Z.Anspoka Latviešu valoda 2.klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.2. Z.Anspoka Latviešu valoda 2.klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.3. Z.Anspoka Latviešu valoda 2.klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.4. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2.klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.5. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2.klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.6. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2.klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.7. G.Ansone  Dabaszinības 2. klasei. Lielvārds.
1.8. Z.Jonušaite Dabaszinības 2.klasei. Darba lapas.
1.9. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 2.klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas burtnīca 2.klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. I.Gaile. Kristīgā mācība 2.klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. I.Gaile  Kristīgā mācība. Darba burtnīca 2.klasei. Zvaigzne ABC.
1.13. V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 2. klasei. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 3 Activity Book.  Oxford University Press.
1.15. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 3  Class Book. Oxford University Press.

3.klase

 
1.1. Z.Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.2. Z.Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.3. Z.Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.4. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.5. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.6. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.7. G.Ansone Dabaszinības 3. klasei. Lielvārds.
1.8. Z.Jonušaite Dabaszinības 3.klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.9. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas burtnīca 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. I.Gaile Kristīgā mācība. 3. klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. I.Gaile Kristīgā mācība. Darba burtnīca 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.13. V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 4 Activity Book.  Oxford University Press.
1.15. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 4  Class Book. Oxford University Press.
1.16. J.Alberti, G.Kopp, S.Büttner Planetino 1 Kurshbuch. Max Hueber Verlag.
1.17. J.Alberti, G.Kopp, S.Büttner Planetino 1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.18. * G.Andersone, Ā.Ptičkina Zīle. Latviešu valoda. 3.klasei Valodas gudrību grāmata I un Grāmata lasīšanai un domāšanai I. Zvaigznes ABC.
1.19. *  G.Andersone, Ā.Ptičkina Zīle. Latviešu valoda. 3.klasei Valodas gudrību grāmata I un Grāmata lasīšanai un domāšanai II. Zvaigznes ABC.
1.20. *  J.Mencis (sen.), E.Krastiņa u.c. Matemātika 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.21. *  J.Mencis (sen.), .Mencis (jun.) Matemātika 3.klasei 1.burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.22. *  J.Mencis (sen.), .Mencis (jun.) Matemātika 3.klasei 2.burtnīca. Zvaigzne ABC.

 

* tikai 2019./2020.mācību gadā 3.bd klasēm

4.klase

1.1. G.Andersone, M. Filatova, Ā. Ptičkina Zīle. Valodas gudrību grāmata 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.2. G. Sālījuma, V.Valtere Literatūra 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.3. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.4. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 4. klasei. Lielvārds.
1.5. R. Alhimionoks u.c. Ar gudru ziņu. Sociālās zinības 4. klase. RaKa.
1.6. R. Alhimionoks u.c. Ar gudru ziņu. Sociālās zinības 4. klase. Darba burtnīca. RaKa.
1.7. I.Vasmanis, I. Mūzika 4.klasei. Zvaigzne ABC.
1.8. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 5 Activity Book Oxford University Press.
1.9. S.Philip, M.Morgan, M.Slattery Incredible English 5 Class Book. Oxford University Press.
1.10. M.Puzaite, L.Šerniene  Шаг за шагом – 1. RaKa.
1.11. M.Puzaite, L.Šerniene   Шаг за шагом – 1a Darba burtnīca. RaKa.
1.12. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 1  Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.13. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 1  Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.14. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2  Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.15. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.

5.klase

1.1. V.Veckāgana  Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārds.
1.2. E.Birzgale,  Z. Matesoviča Latviešu valoda 5. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.3. S.Ābola, I. Zemīte Literatūra 5. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. S.Ābola, I. Zemīte Literatūra 5. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.5. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 5. klasei. Zvaigzne ABC.
1.6. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds.
1.7. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 5. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.8. I.Vasmanis Mūzika 5. klasei. Zvaigzne ABC.
1.9. I.M.Rubana Sociālās zinības 5. klasei. RaKa
1.10. I.M.Rubana  Sociālās zinības 5. klasei. Darba burtnīca. RaKa
1.11. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Student’s Book. Oxford University Press.
1.12. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Workbook. Oxford University Press.
1.13. M.Puzaite, L.Šerniene  Шаг за шагом – 1. RaKa.
1.14. M.Puzaite, L.Šerniene   Шаг за шагом – 1b Darba burtnīca. RaKa.
1.15. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2  Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.16. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.17. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 5.klasei. Zvaigzne ABC.
1.18. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 5.klase A un B daļas. RaKa
1.19. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 5. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā 2019.2020.mācību gadā

6.klase

1.1. V.Veckāgana  Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārds.
1.2. E.Birzgale,  Z. Matesoviča. Latviešu valoda 6. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.3. I.Strēle Literatūra 6. klasei 1.mācību grāmata ar CD. Zvaigzne ABC.
1.4. I.Strēle Literatūra 6. klasei 2.mācību grāmata ar CD. Zvaigzne ABC.
1.5. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 6. klasei. Zvaigzne ABC.
1.6. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 6. klasei. Lielvārds.
1.7. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 6. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.8. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 6. klasei. Zvaigzne ABC.
1.9. G.Andersone Sociālās zinības 6.klasei 1.darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.10. G.Andersone Sociālās zinības 6.klasei 2.darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.11. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 1. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 1. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.13. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 1. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 1. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.15. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Student’s Book. Oxford University Press.
1.16. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Workbook. Oxford University Press.
1.17. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 6. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.18. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 6. klasei Darba burtnīca.  Zvaigzne ABC.
1.19. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 3  Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.20. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 3 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.21. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 6.klasei. Zvaigzne ABC.
1.22. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 6.klase A un B daļas. RaKa.
1.23. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 6. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā 2019.2020.mācību gadā

7.klase

 
1.1. V.Veckāgana  Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārds.
1.2. E.Birzgale,  Z. Matesoviča. Latviešu valoda 7. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.3. D.Štokmane  Literatūra 7. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. D.Štokmane  Literatūra 7. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.5. I.Lude Matemātika 7. klasei. Pētergailis.
1.6. S.Januma  Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei 1. daļa. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.7. S.Januma  Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei 2. daļa. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.8. Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 7.klasei. Lielvārds.
1.9. D.Brante, R.Gribuste Bioloģija 7. klasei Darba lapas. Lielvārds.
1.10. G.Andersone, I.Irbīte, A.Pastore, D.Zelmene Sociālās zinības 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 2. Zvaigzne ABC.
1.13. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 2. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 2. Zvaigzne ABC.
1.15. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 2. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.16. A.Biseniece Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.17. Kontūrkartes. Universāls kontūrkaršu albums skolām. Karšu izdevniecība Jāņa sēta.
1.18. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford University Press.
1.19. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Workbook. Oxford University Press.
1.20. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 7. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.21. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 7. klasei Darba burtnīca.  Zvaigzne ABC.
1.22. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.1 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.23. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.24. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 7.klasei. Zvaigzne ABC.
1.25. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 7.klase A un B daļas. RaKa.
1.26. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 7. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā 2019.2020.mācību gadā

8.klase

1.1. V.Veckāgana  Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds.
1.2. E.Birzgale,  Z. Matesoviča. Latviešu valoda 8. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.3. I.Karpenko  Literatūra 8. klasei 1.grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. I.Karpenko  Literatūra 8. klasei 2.grāmata. Zvaigzne ABC.
1.5. I.Lude Matemātika 8. klasei. Pētergailis.
1.6. S.Januma  Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.7. Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 8.klasei. Lielvārds.
1.8. Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 8.klasei Darba lapas. Lielvārds.
1.9. G.Andersone, I.Irbīte, A.Pastore, D.Zelmene Sociālās zinības 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 3. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 3. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.13. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 3. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 3. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.15. I.Druva-Druvaskalne Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.16. G.Šustere, Gunta. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei Darba burtnīca. Zvaigzne ABC
1.17. M.Drille  Ķīmija 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.18. J. Kuklis Ķīmijas darba burtnīca 8. klasei. Zvaigzne ABC
1.19. A.Sakse. Tabulas un aprēķini ķīmijā 8.-12. klasei. Lielvārds. (klasē)
1.20. I.Vilks Fizika 8. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.21. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford University Press.
1.22. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Workbook. Oxford University Press.
1.23. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 8. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.24. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 8. klasei Darba burtnīca.  Zvaigzne ABC.
1.25. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.26. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.27. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 8.klasei. Zvaigzne ABC.

 

* izsniegšanai kabinetā 2019.2020.mācību gadā

9.klase

1.1. V.Veckāgana  Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārds.
1.2. E.Birzgale,  Z. Matesoviča. Latviešu valoda 9. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.3. L.Silova  Literatūra 9. klasei 1.grāmata ar CD. Zvaigzne ABC.
1.4. L.Silova  Literatūra 9. klasei 2.grāmata ar CD. Zvaigzne ABC.
1.5. I.France, G. Lāce, E. Slokenberga Matemātika 9. klasei. Lielvārds.
1.6. S.Januma  Uzdevumu krājums matemātikā 9. klasei. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.7. Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 9.klasei. Lielvārds.
1.8. D.Brante, R.Gribuste Bioloģija 9.klasei Darba lapas. Lielvārds.
1.9. G.Andersone, I.Irbīte, A.Pastore, D.Zelmene Sociālās zinības 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 4. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 4. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.13. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 4. Zvaigzne ABC.
1.14. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 4. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.15. G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.16. G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9. klasei darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.17. M.Drille  Ķīmija 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.18. A.Sakse. Tabulas un aprēķini ķīmijā 8.-12. klasei. Lielvārds.
1.19. I.Vilks Fizika 9. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.20. T.Falla, P.A.Davies Solutions Intermediate Student’s Book. Oxford University Press.
1.21. T.Falla, P.A.Davies Solutions Intermediate Workbook. Oxford University Press.
1.22. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 9. klasei.  Zvaigzne ABC.
1.23. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 9. klasei Darba burtnīca.  Zvaigzne ABC.
1.24. M.Georgiakaki Beste Freunde B1.1 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.25. M.Georgiakaki Beste Freunde B1.1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.26. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Kursbuch. Max Hueber Verlag. (tikai 2019./2020. m.g.)
1.27. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag. . (tikai 2019./2020. m.g.)
1.28. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 9.klasei. Zvaigzne ABC.

 

* izsniegšanai kabinetā 2019.2020.mācību gadā