Izglītības programmas

Jaunmārupes pamatskola 2021./2022.mācību gadā realizē:

  • Pamatizglītības (1. – 9.klase) programmu, kods 21011111, licences Nr. V-7272, izsniegta 2014.gada 30.jūnijā.

Pamatizglītības programmas

  • Rīkojums par pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna grozījumu apstiprināšanu un īstenošanu (29.07.2020)
  • Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns 2., 3., 5., 6., 8. un 9. klasēm
  • Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns 1., 4. un 7.klasēm