Izglītības programmas

Jaunmārupes pamatskola 2022./2023.mācību gadā realizē:

  • Pamatizglītības programma 21011111, Licence Nr. V_4417, Licencēšanas datums 08.04.2021.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611, Licence Nr. V_4205, Licencēšanas datums 18.01.2021.