Pārbaudes darbi

2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbi

 

2023./2024.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 314 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”.

Lai eksāmeni būtu nokārtoti, 9. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 15% snieguma rezultāts. Sertifikātus skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

6. klases skolēniem šajā mācību gadā tiek plānots monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
  • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
  • vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
 • matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 

 • latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;
 • matemātikā –  2024. gada 12. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
  • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;
  • vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.