Pārbaudes darbi

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks

 

Ar konkrētajiem pārbaudes darbu norises laikiem iespējams iepazīties Ministru kabineta apstiprinātajā noteikumu projektā “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā”.

 

1. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

 

2. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem. Diagnosticējošie darbi notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

 

3. Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa – 19. un 20. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa – 25. un 26. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 28. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 1. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2021. gada 9. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 11. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – 2021. gada 15. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 17. jūnijā.