Pārbaudes darbi

2021./2022. mācību gada valsts pārbaudes darbi

 

2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā”.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

2021./2022. mācību gadā 3. un 6.klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. Diagnosticējošo darbu mērķis ir uzlabot izglītojamo sniegumus jau mācību procesa laikā, un to norise plānota 2022. gada februārī un martā.

 

9. klases skolēniem jākārto četri eksāmeni – mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi

3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

Valsts pārbaudes darbi

6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi par

vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 7. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – 2022. gada 13. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 15. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2022. gada 17. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 21. jūnijā.