Pārbaudes darbi

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks

 

Ar konkrētajiem pārbaudes darbu norises laikiem iespējams iepazīties Ministru kabineta apstiprinātajā noteikumu projektā “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā”.

 

28. janvārī valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus.

 

1. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 3. martam, rakstu daļa – 3. martā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 9.martā.

 

2. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem. Diagnosticējošie darbi notiek:

 

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – līdz 16. februārim (pēc skolas noteikta grafika), rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

 

3. Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm par vispārējās pamatizglītības ieguvi (Ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti, par 9.klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā.):

 

Pagaidām paredzētie eksāmenu norises laiki:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa – 19. un 20. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa – 25. un 26. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 28. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 1. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2021. gada 9. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 11. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – 2021. gada 15. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 17. jūnijā.