Valsts izglītības satura centrs, sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un ASV dzīvojošo diriģentu Andreju Jansonu, piedāvā skolēniem bezmaksas kamermūzikas kmuzikaoncertus “‘Jaunie klausītāji”. ASV darbojas organizācija “Young Audience” jeb Jaunie klausītāji ar vairāk nekā 40 nodaļām lielākajās pilsētās.Organizācijas mērķis ir iepazīstināt skolu jaunatni ar mūzikas instrumentiem un sniegt kamermūzikas koncertus viņiem saprotamā veidā, profesionālu mūziķu izpildījumā.
Gadu gaitā izstrādāta koncerta pasniegšanas metode, kas veidota kā dialogs starp mūziķiem un klausītājiem. Mūziķi demonstrē kādu skaņdarbu un uzdod jautājumus. Skolēni atbild un tiek rosināti paši uzdot jautājumus, uz kuriem savukārt atbild mūziķi. Skolēni tiek aicināti kļūt par komponistiem, diriģentiem un piedalīties koncertā, spēlējot dažādus instrumentus. Mūziķi demonstrē, kā uzbūvēt vienkāršu, bet spēlējamu instrumentu no materiāliem, kas atrodami saimniecības preču veikalos.
ASV vēstniecība Latvijā šos koncertus piedāvā iepriekš izraudzītām skolām. Koncerts notiek latviešu valodā un ir bez maksas. Piedalās Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu koka pūšamo instrumentu kvintets un lektors Andrejs Jansons no Ņujorkas. Programmā skanēs Rietumeiropas klasiķu – Haidna, Bēthovena un citu, kā arī amerikāņu un latviešu komponistu darbi.
Šī gada 12. novembrī šāds koncerts notiks Jaunmārupes sākumskolā. Koncertā piedalīsies skolas skolēni, kā arī uz koncertu ir aicināti mūzikas pedagogi no visa Mārupes novada un arī kaimiņu novadiem.