Jaunmārupes pamatskolas karjeras nedēļa tika veidota kā projektu darba izstrāde par dažādām jomām un to profesijām. Pirms karjeras nedēļas “Vadi savu karjeru pats” skolēniem tika iedots mājasdarbs – darba lapa. Klasei bija iespēja izvēlēties vienu jomu, kuras profesijas tiks vairāk pētītas. Apskatītās jomas – medicīna, celtniecība un arhitektūra, izklaides industrija, pakalpojumu joma, aizsardzība (1.-9.klases), tehnoloģijas (4.-9.klases) un valsts pārvalde (7.-9.klases).

Skolēni saņēma darba lapu par kādu profesiju, kuru pirms tam izlozēja vai izvēlējās. Skolēni vāca materiālus un aizpildīja darba lapas (individuāli vai ar vecāku palīdzību), kā arī veidoja kolāžas, reklāmu vai rakstīja darba sludinājumu. Darba lapas tika pielāgotas attiecīgajam vecumposmam.

Karjeras projekta nedēļā klases stundas laikā veiktie mājasdarbi tika prezentēti un apkopoti izveidojot attiecīgās jomas profesiju grāmatu katrai klasei. Izveidotās grāmatas tika izstādītas skolas vestibilā. Uz klases stundām tika aicināti klases vecāki, kuri varēja pastāstīt par savu profesiju attiecīgās jomas ietvaros.

Tika secināts, ka šo darbu skolēni veica ar lielu atbildības sajūtu un izrādot lielu interesi. Skolēniem tika dota iespēja savu veikumu prezentēt un atbildēt uz klases biedru interesantajiem jautājumiem. Skolēni savus darbus prezentēja tā, lai arī citiem būtu interesanti. Lai skolēniem nostiprinātu zināšanas par profesijām un veicinātu izpratni par to, kas ir karjera, daudzu klašu skolotāji izstrādāja integrētu klases vai sociālo zinību karjeras stundu, kur daudzpusīgi apskatīja izvēlētās jomas profesijas.

Jaunmārupes pamatskolas pedagoģes – karjeras konsultantes
Solvita Lauzēja, Nora Alksne, Jolanta Grosberga – Gernere