ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16.janvārī Jaunmārupes pamatskolas 8. un 9.klasēm notika pasākums “Mana karjeras informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā”, kur skolā viesojās Ventspils augsto tehnoloģiju parka pārstāvji, lai novadītu interaktīvas zinātnes centra nodarbības skolēniem, kurās skolēni interaktīvā viedā izzināja informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu, apguva prasmes – kritisko domāšanu, problēmrisināšanu, jaunradi, sadarbību, pašvadītu mācīšanos un digitālo prasību, kā arī iepazina dažādas profesijas, kuras saistības ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu. Skolēniem grupās bija iespēja interaktīvi izmantot stendus un vairāk izzināt par doto tēmu.

Skolēnu atziņas:

 

  • Man bija interesanti, ka bija dažādi interaktīvi eksponāti, kuri bija izglītojoši un interesanti tanī pašā laikā. Man patika, ka galvenā tēma bija klimata pārmaiņas un piesārņojums, jo šis temats mani aizrauj un labprāt uzzināju daudz vairāk par to. Šodien uzzināju par programmētāju profesiju, ar kuru mūs iepazīstināja. No šodienas pasākuma uzzināju risinājumus dažādām aktuālām, globālām problēmām un VATP izveidotajām tehnoloģijām.
  • Mana atziņa pēc šī pasākuma ir, ka pasauli vajag glābt no visādām dabas katastrofām, kā tas bija šajās spēlēs.
  • Ļoti interesanti bija uzzināt, cik daudz patiesībā ir iespējams izgatavot ar jaunākajām tehnoloģijām. Runājām par programmētājiem un IT speciālistiem. Patika doties pa dažādām stacijām un spēlēt interaktīvās spēles. IT pasaule patiesībā ir tik plaša! Tik daudz iespēju jaunu tehnoloģiju, priekšmetu, lietu izgatavošanā.
  • Es noteikti ieguvu labu piemēru kā parādīt sevi publikas priekšā un pastāstīt interesanti par tēmām, kuras jau ilgu laiku ir “maltas” sabiedrībā. Protams, ļoti interesantas un aizraujošas bija arī IT prasmes, kuras varējām pamēģināt!
  • Man šajā pasākumā likās interesantas spēles, kurās varēja uzzināt vairāk par pasauli un lietām, kas to apdraud, izzinoši bija uzzināt, kā pašlaik aktuālas problēmas tika atveidotas spēļu veidā. Es šodien uzzināju, ka daudzās profesijās, kas ir saistītas ar programmēšanu meklē darbiniekus. Es sapratu, ka būt par programmētāju nav nemaz tik slikti kā es domāju.
  • Man ļoti ieinteresēja dažādās spēles. To dēļ es uzzināju vairāk par zemi un tās saudzēšanu, kā arī šī pasākuma laikā uzzināju vairāk par pašu programmēšanu. Bet es personīgi nevēlos būt programmētāja. Mani nesaista šī profesija.
  • Manuprāt, šis pasākums bija noderīgs un vērtīgs, jo varēja daudz ko uzzināt par tehnoloģijām. Es sapratu, ka vajag labas zināšanas programmēšanā, matemātikā, angļu valodā un informātikā.