Logopēdijas mēnesis Jaunmārupes pamatskolā kļuvis par tradīciju. Jau vairākus gadus marta mēnesī Jaunmārupes pamatskolā norit logopēdu rīkoti pasākumi, kuru mērķis ir iepazīstināt un radīt pozitīvu priekšstatu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par logopēdijas nodarbībām un iepazīstināt ar dažādiem vingrinājumiem, kuri veicina bērnu valodas attīstību. Pasākumā piedalījās astoņas 8 pirmsskolas grupiņas (165 bērni) un 1. – 3. klašu skolēni (320 skolēni).

Marta pirmajā nedēļā, no 4 – 8 martam, logopēdijas mēneša aktivitātes iesākās ar skolotāju – logopēdu veidotu logoritmisku pasaku, kura tika izspēlēta pirmsskolas grupās. Pasakas laikā bērni kopā ar logopēdēm aktīvi darbojās veicot gan artikulācijas aparāta, gan elpošanas un pūšanas vingrinājumus, atdarināja ritmu, vingrināja balss saites, atdarinot dažādas skaņas, veica vingrinājumus pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanai. Pasakas izskaņā bērni dalījās savos secinājumos par paveiktajiem uzdevumiem: kurš uzdevums patika visvairāk, kas sagādāja grūtības, kā vajadzēja vai nevajadzēja rīkoties pasakas varoņiem.

Otrajā marta nedēļā, no 11 – 15 martam, pirmsskolas vecuma bērniem bija iespēja piedalīties dažādu aktivitāšu centros skolas aktu zālē. Bērni iemēģināja savas prasmes:

  • bumbiņas pūšanā, ar salmiņu izpūšot speciāli veidotus labirintus;
  • spēlēja atmiņas spēli, atrodot paslēptus dzīvnieciņus;
  • grāmatās meklēja paslēptus zaķus un stādīja burkānburtu dārzu;
  • palīdzēja sniegavīriem piepildīt tukšos vēderus, plēšot smalki papīru;
  • tina sniega bumbas, atrodot tajās pārsteigumu, nosakot vārda pirmo skaņu un sameklējot atbilstošo burtu.

Marta trešajā nedēļā logopēdiskajās aktivitātēs iesaistījās 1. – 3. klašu skolēni. Katras klases bērni dalījās trijās komandās un 90 min. laikā veica uzdevumus sešos aktivitāšu centros. Tajos bērni aktīvi darbojoties, meklēja nepieciešamo informāciju grāmatās, pilnveidoja izpratni par izlasīto, veidoja kopīgu pasakas sižetu. Aktivizēja savu uzmanību un atmiņu, meklējot sinonīmu/antonīmu pārus un vārdus ar līdzīgām atskaņām. Vingrināja klausīšanās prasmi un dzirdes uzmanību, saklausot, atpazīstot un atrodot skolotājas nosauktu priekšmetu. Meklēja pareizos ceļus pūšanas labirintā un vingrināja pirkstu sīko muskulatūru, tinot dziju un ar pinceti šķirojot pupiņas.

Par piedalīšanos pasākumā katra klase saņēma atzinības rakstu un gardumu balvu.

Skolotājas logopēdes Jolanta Romanova un Janeta Pekulesa