2018.gada 23.augustā plkst.18:00 notiks nākamo 1.klašu skolēnu vecāku sapulces pie klašu audzinātājām:

1.a klase (telpa 1031) – audzinātāja Sandra Velpa
1.b klase (telpa 1029) – audzinātāja Antra Dukāte
1.c klase (telpa 1032) – audzinātāja Santa Upmane
1.d klase (telpa 1034) – audzinātāja Laila Kalniņa

Skolēnu saraksti pa klasēm būs izvietoti skolas vestibilā.

Mīļi aicināti!