Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz pavasara VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 6.aprīlī  Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:30 līdz 18:30. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:
– klases audzinātāju,
– priekšmeta skolotāju,
– skolas administrāciju.
Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties pie skolas lietvedes pa tālruni 67933594 līdz 6.aprīļa plkst.10:00.
Skolas administrācija