Grieķijas vizītes laikā no 5.novembra līdz 10.novembra ieradāmies Xanthi pilsētā, kur mūs uzņēma Grieķijas Xanthi skolas Nr.20 komanda. Devāmies gida pavadībā apskates tūrē pa Xanthi vecpilsētu un apmeklējām folkloras muzeju, kurā tikām iepazīstināti ar Xanthi apgabala tradīcijām, izveidošanās un attīstības vēsturi, kultūru slāņu veidošanos. Dienas noslēgumā apmeklējām “Ēnu muzeju”, kurā iepazināmies ar mākslas darbiem, kuros tiek aizskartas ekoloģijas, cilvēku attiecību un sabiedrības tēmas.
Otrajā vizītes dienā notika dalībvalstu uzņemšana Xanthi skolā Nr.20 Drosero apgabalā. Skola atrodas īpašā Getto zonā, kurā dzīvo aptuveni 5000 romu tautības cilvēku. Šajā skolā mācās tikai romu bērni. Mācību process ir ļoti sarežģīts un no pedagogiem prasa lielu atdevi. Ierodoties Drosero apgabalā, sajutām īpašo atmosfēru un gaisotni.  Iepazīšanās ar skolēniem notiek ļoti organizēti, pa nelielām grupām. Šie bērni ir ļoti aktīvi un izrāda lielu interesi par projekta dalībniekiem. Skolā mūs sagaida skolēnu grupa ar dziesmām un dejām. Esam sagatavojuši skolēniem suvenīrus no Latvijas. Apmeklējām dažas klases, tās izkārtotas konteineros skolas iekšpagalmā, visapkārt teritorijai 4 m žogs. Skolas iekšpagalmā tiek organizēti dažādi pasākumi, uz kuriem pulcējās visi skolotāji un skolēni. Visi skolas skolēni pulcējās šajā iekšpagalmā un prezentēja projekta aktivitātes un sagatavotos priekšnesumus. Romu bērni savstarpēji sazinās romu un turku valodās, bet mācības viņiem notiek tikai grieķu valodā. Šis ir vēl viens aspekts, kas mācības šajā skolā padara vēl sarežģītākas. Redzot savām acīm, spējām iejusties šo pedagogu vietā, kuri neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un sociālo situāciju, māca bērniem par Eiropu, par citām tautām un valodām, par citām kultūrām un tradīcijām.
Vēlākajā dienas daļā apmeklējām Xanthi dabas muzeju, kurā notiek dažādas izglītojošas nodarbības skolēniem. Šeit mēs iepazinām šī apgabala dažādo floru un faunu, kalnu apgabalā, lielākās upes Nestos ielejas un piejūras apgabalos. Vakarā notika partnervalstu konference, kurā katra dalībvalsts, izņemot Spāniju, kas šajā vizītē neņēma dalību, prezentēja padarīto pēc pēdējās tikšanās reizes jūnijā Polijas pilsētā Rudoltowy. Projektā iesaistītie skolotāji un skolēni bija sagatavojuši poļu saulgriežu tradīcijas, rotaļas, dziesmas un dejas. Visiem partneriem ļoti patika mūsu skolas tautas deju kolektīva izpildītā poļu deja. Konferences noslēgumā visi partneri vienojās par nākamās un aiznākamās vizītes laikiem – Turcijā un Apvienotajā Karalistē.
Trešajā vizītes dienā devāmies uz īpašu vides mācību centru – darbnīcu. Šajā centrā strādā pedagogi, kuri ir norīkoti uz noteiktu laiku. Viņi stāsta skolēniem par Xanthi apgabala dzīvniekiem, vidi, ģeogrāfiju, vēsturi. Tur notiek dažādas lekcijas, praktiskās nodarbības un arī dabas vērošanas praktikumi. Arī mēs piedalījāmies dabas vērošanas praktikumā, kura laikā mums bija iespēja redzēt lielāko šī apgabala ezeru ar tajā mītošajiem putniem. Šajā ezerā mitinās tūkstošiem dažādu putnu – flamingo, pelikāni, gārņi, jūras kraukļi u.c. Pēc putnu vērošanas devāmies apskatīt lielākās upes Nestos ieleju, kas ir atstājusi ļoti būtisku ietekmi uz šī apgabala ekonomiku, tautsaimniecību un vidi.
Ceturtās vizītes dienas pirmajā pusē apmeklējām seno grieķu pilsētu Filipi, kura veidojusies jau 4 gadsimtus pirms mūsu ēras un līdz šodienai saglabājušās tikai pilsētas drupas. Tieši šī vieta vēsturiski ir bijusi Xanthi apgabala vēsturiskais centrs, caur kuru ienāca šajā vietā dažādas kultūras un kristietība, notika vērienīga tirdzniecība, kas ietekmēja šī apgabala attīstību. Pēc senās pilsētas apmeklējuma devāmies uz netālo pilētu Kavalu, kas šobrīd ir izveidojusies par vadošu ostas un tirdzniecības pilsētu. Šajā pilsētā apmeklējām Tabakas muzeju, kurā guvām pilnīgāku priekšstatu par tabakas ražošanas milzīgo ietekmi un Xanthi apgabala izveidošanos un attīstību, jo pateicoties šai industrijai, izveidojušās ostas un rūpnīcas, tabakas ražotāji un darbinieki ienākot, izveidojuši dzīves vietas, skolas, sadzīves uzņēmumus, kā rezultātā ir izveidojušās šī apgabala pilsētas.
Atgriežoties no brauciena skolotāji ir guvuši lielu pieredzi kā grieķu kolēģi realizē izglītības programmu, projekta uzdevumus ar dažādu tautību skolēniem, motivējot skolēnus apgūt to grieķu valodā un būt savas valsts patriotiem.

Grieķijas vizītes fotostāstu skatīt šeit…