6. marts ir Eiropas Logopēdijas diena, tāpēc logopēdes Jaunmārupes pamatskolā pavasari sagaida sarīkojot jautras un izglītojošas aktivitātes. Visa mēneša garumā, pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, tika vadītas īpaši gatavotas logopēdiskās grupu nodarbības, kuras vienlaicīgi vadīja abas logopēdes, iesaistot arī grupu skolotājas.
24. martā , 1. – 3. klašu skolēniem, pirmo reizi tika piedāvāts atvērtā tipa pasākums visas dienas garumā. Ikvienam bija iespēja piedalīties atbilstoši savām spējām un vēlmēm – grupu aktivitātēs, individuāli uzstājoties, aizpildot aptauju un veicot individuālos uzdevumus. Kopumā dienas gaitā dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk kā 180 skolēnu. Par piedalīšanos katra klase saņēma atzinības rakstu un saldumu balvu.
Galvenie šī pasākuma mērķi: attīstīt skolēnu empātijas spējas; uzlabot skolēnu kopējo attieksmi pret mācību procesu logopēdijas nodarbībās; popularizēt logopēda darbu, parādot vecākiem un pedagogiem, ka esam atvērtas sarunām, ar prieku gaidām uz konsultācijām, lai kopīgi darbojoties varētu sniegt labāko atbalstu bērniem. Iecerētais izdevās lieliski, jo no skolēnu puses izskanēja vēlme biežāk pēc šādiem pasākumiem.
31. martā tika organizēts vecāku un pedagogu rīts, ko izmantoja vairāk kā 40 vecāku. Bija iespēja uzdot neskaidros jautājumus un iegūt informāciju no sagatavotajiem izdales materiāliem par dažādām tēmām, kā: sakodiens un tā nozīme; kas jādzird katram bērnam; izglītojošas aktivitātes, ko darīt vecākiem kopā ar bērnu; mutes elpošana; lasītprasmes veicināšana; autisms u.c.

Skolotāja logopēde Janeta Pekulesa