Šogad skatuves runas konkursa tēma bija “Mana zeme”. Piedalījās 1.-9.klašu skolēni. Konkursā tika izvērtētas 1.klašu, 2.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu vecuma grupas. Sīva konkurence bija 2.-3.klašu grupā, taču uzvaras laurus plūca paši labākie. Lai gan viens no vērtēšanas kritērijiem bija atbilstība vecumposmam, taču arī šogad daļa skolēnu izvēlējās neatbilstošu dzejoli savam vecumam. Dalībniekus izvērtēja skolas neatkarīga žūrija. 1.un 2.klašu uzvarētāji uzstāsies skolas svētku koncertā 17.novembrī. Pirmo un otro vietu ieguvēji, gatavo prozas darbu un dosies uz Mārupes novada skatuves runas konkursu Mārupes vidusskolā 24.novembrī. Prieks par padarīto!

Sagatavoja direktores vietniece: A.Līdaka