Pirmā semestra izskaņā novembrī norisinājās latviešu valodas nedēļa, bet decembrī – Baltā literatūras nedēļa.

Latviešu valodas nedēļā skolēni sacentās savā starpā, pildot dažādus dienas uzdevumus: mēģināja atšifrēt frazeoloģismus pēc zīmējumiem, meklēja stila kļūdas dažādās reklāmās, kārtoja vārdus pareizā secībā izteicienos par valodu, veica vārdu pareizrakstības testu. Skolēni katras dienas uzdevumu saņēma no rīta, un tas bija jāiesniedz līdz dienas beigām, krājot punktus savai klasei.

Iegūtie rezultāti:
4.-5. klašu grupā 1. vietu ieguva 4.e klase, 2. vietu – 5.a klase, 3. vietu – 5.c klase.
6.-7. klašu grupā 1. vietu ieguva 7.b klase, 2. vietu – 6.a klase, 3. vietu – 7.a klase.
8.-9. klašu grupā 1. vietu ieguva 9.a klase, 2. vietu – 8.a klase, 3. vietu – 8.b klase.

Baltās literatūras nedēļas ietvaros skolēni literatūras stundās radīja baltos mākslas darbus. Gaidot, kad beidzot pelēko zemi klās balts sniegs, skolēni pēdējā skolas nedēļā paši radīja ziemīgu noskaņu, izmantojot dažādus baltus sadzīves materiālus: pogas, vati, miltus, rīsus, cukuru, makaronus, sāli, vates kociņus, salvetes. Darbi tika papildināti ar dažādiem teicieniem, tautasdziesmu rindām, stāstiem. Bērni ar prieku iesaistījās balto mākslas darbu tapšanā, katrs radītais darbs ir oriģināls un neatkārtojams. Darbi aplūkojami skolas telpās.

Latviešu valodas un literatūras skolotājas