Veicinot interesi par matemātiku, arī šajā mācību gadā Jaunmārupes pamatskola piedalījās Meridian Matemātikas konkursā, ko organizē privātā vidusskola RIMS. Šogad pirmo gadu konkurss tika organizēts 1. – 2. klašu skolēniem, piedaloties rekordlielam dalībnieku skaitam.
Olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās 1403 skolēni no vairāk nekā 50 dažādām Latvijas skolām. Jaunmārupes pamatskolu pārstāvēja Renāte Mieme, Adele Grunte, Valters Rozentāls – 2.c klase un Gustavs Bemberis- 2.c klase. Konkursā tika pārbaudīta skolēnu loģiskā domāšana un spriestspēja, kā arī zināšanas matemātikā. Savukārt 2. kārta jeb fināls tika organizēts janvāra mēnesī, kur piedalīties tika aicināti 30 veiksmīgākie, kas pārvarējuši pirmo kārtu. Liels prieks, ka Jaunmārupes pamatskolu devās pārstāvēt Gustavs Bemberis no 2.c klases, kopvērtējumā iegūstot 10. vietu.
Jaunmārupes pamatskolas skolēni ir attaisnojuši olimpiādes izvirzīto devīzi: “Nāc un pierādi savas matemātikas spējas!” un ar interesi piedalīsies arī turpmākajos konkursos. Liels paldies skolotājai Aivai Zviedrei par ieguldīto darbu un prieks par klases panākumiem!

2.c klases kolektīvs