Kā katru gadu, arī šogad Jaunmārupes pamatskolā marta mēnesī bija Logopēdijas nedēļa. Šajā nedēļā skolotājas logopēdes 1.,2.,3. klašu skolēnus aicināja piedzīvojumā “Kurjers”. Skolēnu uzdevums bija iegūt nosūtamo vēstuli, pasta zīmogu, adresātu un adresi un korekti noformēt sūtījumu. Skolēni veica dažādus uzdevumus, apmeklējot četras pieturas, pildot neierastus uzdevumus netradicionālās situācijās.

Katras klases skolēni tika sadalīti 4 komandās, kuras savā starpā sacentās precizitātē, atjautībā un izveicībā. Komandā katram dalībniekam bija iespēja uzņemties atbildību un pilnveidot sadarbības prasmes ar vienaudžiem un iesaistītajiem pieaugušajiem. Tika nostiprinātas prasmes orientēties: skolas telpās, dzejas grāmatās, enciklopēdijās, latviešu valodas gramatikā un alfabētā.
Kopumā Logopēdijas nedēļas laikā šajā piedzīvojumā piedalījās 13 klases, jeb 52 komandas. Lai nodrošinātu veiksmīgu piedzīvojuma “Kurjers” norisi tika ieguldīts liels darbs. Gatavot nepieciešamos materiālus palīdzēja bibliotekāre Eva. Uzdevumu stacijās aktīvi līdzdarbojās skolas dežurantes Una un Dzintra, specialais pedagogs Karīna un Latvijas Universitātes logopēdijas studente – praktikante Elva.
Aprunājoties ar skolēniem tika saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes. Kā vienu no vērtīgākajām lietām, ko guvuši no šī pasākuma, skolēni atzina – sadarbības prasmes komandā, pārvarot dažādas problēmu situācijas, un prasmi atrast nepieciešamo informāciju enciklopēdijās.

Skolotājas logopēdes Janeta Pekulesa , Zeltīte Šneidere