Aprīlī, kas mūsu skolā tradicionāli ir Dabaszinību mēnesis, ir apskatāma ceļojošā foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Skolēni ar lielu interesi starpbrīžos piestāj “tuneļa galā”, lai apskatītu lielformāta fotogrāfijas, kas ataino purva daudzveidīgo skaistumu dažādos gadalaikos. Fotogrāfijās redzami arī dažādi purvos sastopamie dzīvnieki (dzērves, rubeņi, stirnas, lapsas, mežacūkas, odzes, jenotsuņi) un augi (rasenes, spilves, ķērpji, dzērvenes, sēnes, lācenes, dzegužpirkstītes). Protams, ka mūsdienu skolēnus ļoti piesaista modernās tehnoloģijas. Ar multimediju palīdzību izstādē skolēni interaktīvā veidā var izpētīt dažādus jautājumus: Kas ir mitrāji? Kas ir biotopi? Kā atšķiras augstie, zemie un pārejas purvi? Kādi ir Latvijas lielākie purvi un nacionālie parki? Kāda ir to nozīme? Kā tos saglabāt?

Izstāde ir veidota Eiropas Savienības programmas LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros. Paldies Latvijas Universitātei un projekta koordinātorei Mārai Pakalnei par iespēju izstādei “paciemoties” arī Jaunmārupes pamatskolā. Izstādē redzamajos materiālos rakstīts, ka projekta mērķis ir īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību. Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesos, bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz zemeslodes. Pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš dabisko mitrāju saglabāšanai un to atjaunošanai.

Turklāt arī mārupieši var lepoties ar diviem purviem- Cenas tīreli un Medema purvu , kas iekļauti Mārupes novada tūrisma maršŗutos (http://old.marupe.lv/turism/ko-darit/dabas-objekti/purvi/)

Angļu valodas skolotāja Ināra Strautniece