Valoda un kultūra ir cieši saistītas. Nepārzinot kultūru, nevar pilnībā apgūt valodu. Lai pilnībā apgūtu jaunu valodu, jāiemācās ne tikai tās sintakse un leksika, bet jāiepazīst šīs tautas raksturs, tradīcijas un dzīvesveids.

Jaunmārupes pamatskolā ir tradīcija rīkot krievu valodas nedēļu. Šinī mācību gadā 3.-9.klašu skolēni iepazinās ar krievu tautas Lieldienu tradīcijām. Tematiskajās stundās bērni mācījās Lieldienu dziesmas, leģendas, apmainījās dāvanām. Ļoti jautras bija Lieldienu rotaļas, kurās labprāt piedalījās visi skolēni. Nepiespiestā svētku atmosfērā bērni uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu, kuri viņiem palīdzēs saprast krievu valodas īpatnības, ieinteresēs turpmākai valodas apguvei.

11.aprīlī Ādažos tika rīkota alternatīva krievu valodas olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem. Tajā piedalījās Beāta Jansone (7.a kl. – skolotāja L.Čaupenoka-Sidorova) un Kristaps Žogota (8.a kl. – skolotāja M.Raka). Beāta piedalījās daiļlasītāju konkursā ar Krilova fabulu „Spāre un skudra”. Viņa parādīja labu teksta izpratni, interesanti atklāja fabulas varoņu raksturus, par ko Beāta ieguva 16,6 punktus no 20 iespējamajiem un Atzinības rakstu.
Kristaps sekmīgi izpildīja testu, lasīšanas un klausīšanās uzdevumus, parādot labas krievu valodas un kultūras zināšanas. Viņš ieguva 62 punktus no 84 iespējamajiem un Atzinības rakstu.

Paldies krievu valodas kultūras nedēļas un olimpiādes dalībniekiem par aktivitāti, interesi par krievu valodas mācīšanos un sasniegumiem.

Ludmila Čaupenoka-Sidorova un Marina Raka, krievu valodas skolotājas