Šogad skolas skatuves runas konkursā „Zvirbulis – 2018” piedalījās deviņdesmit 1.-9.klašu skolēni. Priecē, ka dalībnieku skaits bija krietni lielāks, nekā iepriekšējā gadā.

Pirmo klašu grupā startēja 12 dalībnieki, 2.-3.klašu grupā 26 dalībnieki, 4.-6.klašu grupā 39, bet 7.-9.klašu grupā 13 dalībnieki. Žūriju ļoti iepriecināja repertuāra izvēle, bija daudz jauni, nedzirdēti dzejoļi. Posmā no 1.-6.klasei pirmo vietu ieguvēji tika izvirzīti uz Mārupes novada skolēnu skatuves runas konkursu, bet 7-9.klašu grupā, novada konkursā piedalīsies 1. un 2.vietu ieguvēji kurš notiks 26.novembrī Mārupes vidusskolā. Atbilstoši nolikumam, skolēniem papildus vēl jāsagatavo prozas darbs.

Paldies vecākiem un skolotājiem, kas atbalstīja un palīdzēja bērniem. Paldies žūrijai Janetai Pekulesai, Norai Alksnei, Karīnai Polcei, Zinaidai Spādei, 4.-6. un 7.-9.klašu grupa- Ilzei Graudiņai, Gatim Upeslejam, Jolantai Grosbergai-Gernerei. Godalgoto vietu ieguvēji saņems diplomus un grāmatas. Uzvarētājus varam aplūkot kopsavilkuma tabulās.

Lai visiem skaisti valsts svētki!

Direktores vietniece: Anita Līdaka