7.februārī mūsu skolas skolēni ir pieteikti Pierīgas novadu 2.klašu “Prāta bankas” alternatīvajai olimpiādei. Lai sagatavotos, 25.janvārī skolā tika organizēta olimpiāde, kas sastāvēja no trim posmiem. I posms – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma- mūzika, vizuālā māksla, drāma un literatūra. II posms sevī ietvēra latviešu valodu, matemātiku, sociālās zinības, faktus par Latviju, sportu. III posmā tika pārbaudītas teorētiskās zināšanas dabas zinībās un to pielietojums praksē – salikt Latvijas koka puzli, atrodot 23 Latvijas objektus. Kopā varēja saņemt 154 punktus. Skolēniem ļoti patika piedalīties šajā olimpiādē. Atbilstoši jaunajām kompetencēm, skolēniem tika pilnveidotas sadarbības prasmes, radošuma prasmes, spēja saskatīt un pielietot informāciju uzdevumu veikšanai. Vislabākos rezultātus uzrādīja 2.b klase-1.vieta, tikai par 0.6 punktiem atpalika 2.c klase-2.vieta, 3.vieta izlases grupai, bet arī pārējo komandu atšķirība punktos bija neliela. Paldies visiem priekšmetu pedagogiem, kas skolēnus sagatavoja šai olimpiādei. Paldies žūrijai, kas trīs stundu garumā nepārtraukti vērtēja bērnu atbildes. Šādi izzinoši pasākumi skolēniem ir ļoti vajadzīgi, lai konstatētu cik daudz jau zinām un lai virzītos uz priekšu, paplašinātu savu redzesloku. Paši labākie startēs Pierīgas novadu Prāta bankas olimpiādē. Novēlēsim viņiem veiksmi!

Sagatavoja direktores vietniece: A.Līdaka