Mēs Latvijai.
Ievērojot tradīcijas, Jaunmārupes pamatskolā no 20.10.2014. līdz 24.10.2014. notika Latviešu valodas nedēļa.
Jau pirmdien, ienākot skolā, bērni un viņu vecāki varēja lasīt gan latviešu, gan citu tautu dižgaru atziņas par valodu. Katru dienu skolēniem bija jāveic kāds interesants latviešu valodas uzdevums, piemēram, jāraksturo klasesbiedrs, nenosaucot to vārdā, jāmin burtu virknē vārdi, jāpiedalās ātrrunas konkursā. Savas latviešu valodas zināšanas un erudīciju viņi varēja parādīt, pildot latviešu valodas skolotāju izveidotos olimpiādes uzdevumus.

 

Jaunmārupes pamatskola piedalās projektā “The Baltic way 1989.-2014”. Tai par godu skolas vestibilā mūsu acis priecēja izstāde, kuras izveidošanā roku varēja pielikt katra ģimene: 1.-3.klašu skolēni mājās veidoja zīmējumus, aplikācijas un citā tehnikā veidotus radošos darbus “Fiksējot Baltijas ceļa pieredzi”, bet 4.-7.klašu skolēni rakstīja savas ģimenes Baltijas ceļa stāstus.
Godinot Baltijas ceļa 25. gadadienu, skolā notika pasākums, kurā bērni saviem vienaudžiem stāstīja par mūsu stipro un spēcīgo latviešu tautu, kas kopā ar lietuviešiem un igauņiem 1989.gada 23.augustā piedalījās vērienīgā akcijā. Savās atmiņās par tā laika notikumiem dalījās skolas pedagogi, kā arī mūsu viesis, ilggadējais Mārupes kolhoza priekšsēdētājs Jānis Zvaigzne.
Īpašu noskaņu un emociju pārpilnību radīja tā laika aktuālākās dziesmas, kuras izpildīja gan skolas skolotāji, gan 4.-7.klašu koris, kuram šī bija pirmā uzstāšanās.
Šis pasākums tapa, pateicoties skolas darbinieku un bērnu atbalstam – tikai kopā esot, mēs varam paveikt daudz – gan sevī atdzīvināt atmiņas, gan bērniem ļaut izprast, cik svarīgi ir būt savas valsts patriotiem, kuriem nav sveša atbildība un pienākums.
Jaunmārupes pamatskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Rakule