Visas nedēļas garumā, no 10. – 14.februārim, Jaunmārupes sākumskolā notika projektu nedēļa. Tēma bija „Senlatviešu gada ritums”. Šajā projektā piedalījās skolēni no 2. – 6.klasei. Katra klase bija izlozējusi kādu no 12 mēnešiem un nedēļas laikā pie tā tika strādāts – meklēta un apkopota informācija, veidoti plakāti, gatavotas prezentācijas.
 14.februārī notika projektu nedēļas noslēguma pasākums, kur katra klase prezentēja savu veikumu. Pasākumu vadīja 1.klases audzinātāja Laura Eimane.
Projektu nedēļas tēma sasaistās ar šī gada skolas moto: „Visa gada garumā ņēmu gudru padomiņu, dziedādami, dejodami, saules rakstus veidodami!” Prezentāciju iesāka 4.b klase ar pirmo un pēdējo gada mēnesi – Vecgada un Jaungada mēnesi. Tad turpināja pārējās klases: 6.b klase – Sveču mēnesis, 3.a klase – Sērsnu mēnesis, 2.b klase – Sulu mēnesis, 6.a klase – Lapu mēnesis, 5.b klase – Ziedu mēnesis, 4.a klase – Siena un Rudzu mēnesis, 3.b klase – Silu mēnesis, 5.a klase – Veļu mēnesis, 2.a klase – Salnas mēnesis. Visa gada ritumā tika parādīti dažādi latviešu svinamie svētki un atzīmējamās dienas. Prezentācijās bija gan dziesmas, gan dejas un rotaļas, gan tautasdziesmas, gan teatrāli uzvedumi un maskas, mīklu minēšana. Acis priecēja arī kvalitatīvi noformēti plakāti un prezentācijas uz ekrāna. Prezentācijas bija pārdomātas, ļoti interesantas un varēja redzēt, ka katra klase bija gatavojusies. Paldies audzinātājām un bērniem par jauko sniegumu.
Jaunmārupes sākumskolas skolotāja Inga Petruševska