Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz RUDENS VECĀKU DIENU, kas notiks 2018.g. 23.oktobrī Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:00 līdz 18:00. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:

– klases audzinātāju,
– priekšmeta skolotāju,