LU KILU Konfūcija Institūts tika nodibināts 2011.gada 4.novembrī un ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības iestāde Latvijā. Tā ir bezpeļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas Pedagoģiskā Universitāte. Visi LU Konfūcija institūta ķīniešu valodas skolotāji nāk no Ķīnas.
LU Konfūcija institūtā ķīniešu valodas apmācības tika uzsāktas 2012.gada 24. septembrī. Patlaban LU Konfūcija institūts piedāvā divus valodas apguves līmeņus: iesācēju grupa bērniem, vidējā līmeņa grupa bērniem, vecumā līdz 13 gadiem, iesācēju grupa studentiem, vidējā līmeņa grupa studentiem, kuri ir mācījušies ķīniešu valodu vairāk par vienu gadu.

Sākot ar 2018.gada septembri mūsu skolā ir iespēja skolēniem apgūt ķīniešu valodu, kuru mūsu skolā mācīs profesionāla skolotāja no Ķīnas. Ķīniešu valodas nodarbību plānā ir ķīniešu valodas apmācības un Ķīnas kultūras apgūšana. Ķīniešu valodas pamati sevī ietver ikdienā lietoto leksiku un frāzes, kas nodrošina elementāru sazināšanos ķīniešu valodā. Šajās nodarbībās uzmanības centrā ir ķīniešu valodas praktiskā pielietošana un runas iemaņu attīstīšana. Bez tam šajās nodarbībās skolēni vingrināsies hieroglīfu rakstīšanā un leksikas nostiprināšanā un paplašināšanā.

Vairāk par institūtu un sadarbību