Laika posmā no 17.02.2012 līdz 22.02.2012 COMENIUS projekta ietvaros tikāmies Spānijā, Karmonā ar projekta dalībvalstīm – Lietuvu, Ungāriju, Rumāniju, Poliju, Spāniju un Turciju. Tikšanās laikā katra dalībvalsts prezentēja Turcijas tautas pasakas “Keloglans” iestudēšanas procesu.
Spāņi iepazīstināja mūs ar savas pilsētas seno vēsturi, izrakumiem no senās Romas laikiem  un vēsturiskajām liecībām. Mēs paviesojāmies ar netālajā pilsētā Seviljā, kas ir Spānijas dienvidu kultūras, mākslas un finanšu centrs. Vērojām skaitās dabas ainavas un dažādo arhitektūru. Šis apvidus īpaši slavens ar flamenko mūziku un arī mums bija brīnišķīga iespēja vērot flamenko dejotājas, kā arī klausīties šo brīnišķīgo mūziku.
Vizītes laikā tikāmies ar Karmonas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem. Prezentējām savu valsti, novadu un mūsu skolu. Skolā mūs gaidīja daudzveidīgi skolēnu sagatavotie pasākumi – mūs cienāja ar spāņu nacionālajiem ēdieniem, prezentēja spāņu nacionālos tērpus, aplūkojām skolēnu projektu darbus skolas telpās, vērojām skolēnu muzikālos priekšnesumus, dejās. Protams, spāņi ar lielu lepnumu mums rādīja savas nacionālās pasakas “Leģenda par tīreļa mantojumu” iestudējumu. Vizītes noslēguma konferencē vienojāmies, ka projekta noslēguma tikšanās reize pie mums – Latvijā būs no 5. līdz 9.maijam.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Spānijas tautas pasaka "Leģenda par tīreļa noslēpumu"

Mūsu skolas video - "Spānija mūsu skolotāju acīm"